Zwembad en sporthal De Hardenberg sluiten per 1 juli 2023

Foto: Wiktor Moorlag

FINSTERWOLDE – De gemeenteraad van Oldambt heeft woensdagavond besloten om zwembad en sporthal De Hardenberg in Finsterwolde te sluiten op 1 juli 2023 en de tussenliggende periode te gebruiken om te zoeken naar alternatieven voor na de zomer van 2023. Parallel daaraan wordt er gewerkt aan een ambitiedocument sportvoorzieningen. Intussen probeert het college een koper te vinden die de activiteiten in zwembad en sporthal wil voortzetten.

Met een meerderheid van stemmen werd een amendement aangenomen waarmee sluiting van het zwembad op 1 juli plaatsvindt in plaats van op 1 januari 2023 zoals oorspronkelijk voorgesteld. Behalve de coalitiepartijen GBO, PvdA, PvhN en VVD, stemde ook het CDA (gedeeltelijk) voor het amendement. 

De teleurstelling bij de oppositie en het speciaal hiervoor toegestroomde publiek was groot. Voorgesteld werd nog om de besluitvorming over sluiting uit te stellen tot na vaststelling van het ambitiedocument. Het amendement dat D66, GroenLinks, VCP, SP, PVV en Oldambt Aktief daartoe indienden kreeg onvoldoende steun. 

Ook werd nog een poging ondernomen om de beide voorstellen dichter bij elkaar te brengen, maar die slaagde niet.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.