Elspeets Mannen Ensemble in Zingend naar de zondag

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – Op zaterdag 15 oktober 2022 is er weer een zangavond “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Elspeets Mannen Ensemble zal zijn medewerking verlenen aan deze zangavond.

De doelstelling van het Elspeets Mannen Ensemble, welke is opgericht in 2005, is het zingen van geestelijke, niet geestelijke en klassieke muziek. De 9 zangers staan onder de inspirerende leiding van Dick van Asselt.

Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc.  De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends. Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

 

De volgende keer Zingend naar  de zondag is op 19 november 2022 m.m.v. Chr. Mannenkoor Steenwijk.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.