Provincie ondertekent plan voor gendergelijkheid

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – Gedeputeerde Fleur Graper-van Koolwijk en provinciesecretaris Hans Schrikkema hebben het Gender Equality Plan  ondertekend. Het document beschrijft hoe er binnen de provincie Groningen wordt gewerkt aan diversiteit en inclusiviteit. 

Gender Equality Plan

Als organisatie provincie Groningen staan wij voor een diversiteitsbeleid dat gericht is op gelijke kansen voor iedereen; of het nu gaat om vrouwen, mannen, leeftijd, etnische achtergrond, seksuele oriëntatie en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen is welkom! De provincie werkt aan een inclusieve organisatie die de diversiteit aan talenten optimaal benut, zodat alle medewerkers naar vermogen kunnen bijdragen aan de organisatie. Ook staat de provincie voor een werkomgeving waarin iedereen zich veilig voelt en zaken met elkaar bespreekbaar kan maken. Het Gender Equality Plan omvat het beleid dat wij voeren rondom diversiteit en inclusie.

Diversity Day

Het plan is ondertekend op Diversity Day (4 oktober), een landelijke dag waarop bedrijven aandacht vragen voor diversiteit en inclusie binnen hun organisatie. Daarmee laten ze zien dat een mix van mensen met een verschil in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen positief is.

Kunstwerk

De gedeputeerde en provinciesecretaris ondertekenden het gendergelijkheidsplan voor het kunstwerk ‘Artikel 1’ in de vernieuwde entree van het provinciehuis. Het kunstwerk is bedoeld om bezoekers van het provinciehuis te herinneren aan de betekenis en het belang van het artikel.

Bron: Provincie Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.