Minister Ernst Kuipers in Emmen op bezoek bij Drentse Gezondheidstafel

Foto: Treant

EMMEN – Ernst Kuipers bezocht vanochtend een bijeenkomst van de Drentse Gezondheidstafel op ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ging hier in gesprek over de toekomst van spoedzorg.

De minister kwam naar Emmen op uitnodiging van de Drentse Gezondheidstafel en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Hierin werken allerlei partijen in het Noorden samen met als doel: goede zorg voor de inwoners, voor nu en in de toekomst. Directe aanleiding voor het bezoek was een debat in de Tweede Kamer dit voorjaar over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van Spoedeisende hulp in Noord-Nederland. Belangrijk agendapunt vormden afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), waaronder de plannen om de (acute) zorg in Nederland anders vorm te geven.

Dit is belangrijk omdat Drenthe specifieke uitdagingen kent op gebied van de zorg. Denk aan de grotere afstanden en vergrijzing. Daaromzet Drenthe volop in op een regionale aanpak, waarbij maatwerk centraal staat. Drenthe heeft dit regionale maatwerk nodig en is goed in staat dit vorm te geven. Daarom is aan de minister gevraagd of hij binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) ruimte ziet voor deze regio specifieke aanpak. En zo ja, welke gezamenlijke stappen hiervoor genomen kunnen worden.

Goed en betaalbaar

Om de zorg goed en betaalbaar te kunnen houden, zijn binnen de drie ziekenhuislocaties van Treant de spoedeisende en complexe zorg geconcentreerd in Emmen, de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal zijn er voor patiënten met planbare zorg. Minister Ernst Kuipers kwam vandaag luisteren hoe Treant samen met de regio de concentratie van acute zorg heeft aangepakt binnen het plan Zorg voor de Regio.

De minister sprak onder meer met Jetta Klijnsma (commissaris van de koning/voorzitter Drentse Gezondheidstafel), Hans Kuipers (gedeputeerde, o.a. Zorg en welzijn), Paula Nelissen (raad van bestuur Treant), Raymond Wanders (wethouder Emmen), Karel Loohuis (voorzitter VDG gezondheid en welzijn/burgemeester Hoogeveen), Ate van der Zee (ROAZ/UMCG), Michiel Menkveld (WZA), Jan Schaart (Dokter Drenthe) en Jan van Loenen (Zorgbelang Drenthe). Ook bezocht hij de Spoedeisende hulp van Treant.

Ingezonden

Foto’s: Treant

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.