Hunze en Aa’s wint Zonnetje

Erik Jolink in Haarlem
Foto van waterschap Hunze en Aa's: Erik Jolink neemt prijs in ontvangst

HAARLEM – Het project de Brede Groene Dijk van Waterschap Hunze en Aa’s heeft het Zonnetje gewonnen. Dit is de prijs voor een innovatief en inspirerend project binnen het Nationaal Deltaprogramma. Tijdens het jaarlijkse Deltacongres op 10 november heeft Deltacommissaris Peter Glas het Zonnetje, in de vorm van een artistieke glazen vaas, uitgereikt aan het team van de Brede Groene Dijk.

“Fantastisch dat we deze prijs hebben gewonnen!”, aldus Erik Jolink, projectmanager van waterschap Hunze en Aa’s. “Het is een prachtige erkenning dat de Brede Groene Dijk gezien wordt als het voorbeeld van Nederlandse innovatieve waterbouw. Nederland moet de komende jaren veel dijken versterken. Wij hebben laten zien dat gesleep met grond voor dijkversterking niet langer nodig is. Klei van dichtbij, dat is de toekomst”.

Samen met het beste team, omringd door de beste deskundigen en adviseurs, met bestuurlijk lef en door écht samen te werken met tal van landelijke en regionale overheden, partners en grondeigenaren, heeft het waterschap de Brede Groene Dijk kunnen realiseren.

De zeedijk in Noordoost Groningen is versterkt met gerijpt zout baggerslib uit de Eems Dollard. Dit is nog nooit eerder gedaan. We voorkomen daarmee gesleep met grond en verminderen zo de CO2-emissie van transport. En we verbeteren de waterkwaliteit van de Dollard omdat we het slib eruit halen. Win-win dus. Ook past een Brede Groene Dijk mooi bij het aangrenzende Natura-2000 gebied. Bovendien laat een Brede Groene Dijk zich makkelijker aanpassen aan een stijgende zeespiegel dan een dijk met steen of asfalt, omdat er heel eenvoudig extra klei kan worden aangebracht. Kortom, een unieke en nieuwe manier van dijken versterken in Nederland!

Bron: hunzeenaas.nl

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.