Geen opvang in hotel-Restaurant In den Stallen in Oldambt

Foto: Catharina Glazenburg

WINSCHOTEN – Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt een definitief besluit genomen over de inzet van hotel-restaurant In den Stallen. Het besluit is om deze locatie niet in te zetten.

Het college heeft vorige maand aangegeven dat de locatie wat hen betreft een optie kon zijn. Een voorwaarde daarbij was dat ze wel voor definitieve besluitvorming met omwonenden en de gemeenteraad hierover in gesprek wilden.


Proces en afweging

Die gesprekken zijn de afgelopen weken gevoerd. De politieke afweging is voor het college medebepalend geweest om dit besluit over deze locatie te nemen. Daarbij ging het met name om de stapelingen van factoren zoals het verkoopproces, het verdienmodel, de andere actuele discussies die in dit gebied lopen en de verhouding ten op zichtte van een klein aantal direct omwonenden.

Vervolgstappen

Het college en een meerderheid van de gemeenteraad willen wel aan de slag met vervolgstappen. Daar is veel draagvlak voor. We hebben als gemeente een morele plicht om mensen op te vangen die onze hulp nodig hebben. En daarnaast een wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Met die opgave gaat het college wel vervolgstappen zetten. Daarom gaat het college aan de slag met criteria voor opvanglocaties en een perspectief over hoe statushouders te huisvesten.

Opvanglocaties vluchtelingen

Voor vluchtelingen uit Oekraïne en vluchtelingen die asiel aanvragen blijft de gemeente zich ook inzetten. De noodopvang van het COA verloopt rustig en daarmee is de intentie er om de uitbreiding van de noodopvang aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten tot 180 asielzoekers mogelijk te maken.

De huidige locaties voor opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze provincie zijn voor ruim 97% bezet. Dat maakt dat het college op basis van de criteria blijft kijken of er een geschikte opvangplek voor hen is.

Huisvesting statushouders

Een mogelijke oplossing waar het college onderzoek naar wil doen, is de inzet van flexwoningen in Oldambt om de druk op de woningmarkt te verlagen. Daarbij wordt gedacht aan de huisvesting van statushouders, maar ook voor Oldambtsters die moeilijk aan een woning komen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.