VoorzieningenWijzer in Westerwolde voor grip op geldzaken

Foto: Jans Velthuis

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde start, in samenwerking met Stichting Welzijn Westerwolde
(SWW), met de inzet van De VoorzieningenWijzer. Deze wijzer moet voor meer financiële
ruimte zorgen bij inwoners. Een adviesgesprek met een consulent van SWW geeft financieel
inzicht en dus meer grip op geldzaken. Hierdoor ontstaan minder snel schulden.


Waarom De VoorzieningenWijzer?
Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke
minimaregelingen en speciale fondsen. Toch maakt niet iedereen gebruik van deze steunmaatregelen.
Vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn en hoe ze daar aanspraak op kunnen maken. De gevolgen zijn dat iemand geen of onvoldoende gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen, geen passende zorgverzekering heeft, geen aangifte inkomstenbelasting doet of niet weet dat hij/zij in aanmerking komt voor toeslagen. Wethouder Luth: “Zeker in deze tijd zijn er veel huishoudens die niet of met moeite financieel rondkomen of te weinig geld achter de hand hebben voor onvoorziene gebeurtenissen. Door de impact van De VoorzieningenWijzer kunnen inwoners structureel meer inkomen krijgen en komen ze minder snel in de financiële problemen.”

Samen kijken naar beschikbare voorzieningen
De aanpak van De VoorzieningenWijzer is om samen met de inwoner te kijken welke beschikbare
regelingen er zijn. Maar ook of de meest passende verzekering of het meest passende contract is
afgesloten. Door het advies van De VoorzieningenWijzer op te volgen krijgen huishoudens meer financiële ruimte. En een belangrijker effect is misschien wel dat de geldzaken weer op orde zijn. Inzicht in de financiën geeft mensen rust en daarmee zin om weer een actieve bijdrage te leveren aan zijn/haar omgeving. Via dewebsite Datgeldtvoormij.nl kunnen inwoners zelf een check doen of een adviesgesprek aanvragen. Aanmelden voor een adviesgesprek kan ook door te bellen naar SWW via 0599-582460.

Over De VoorzieningenWijzer en Dat geldt voor mij
Sinds 2 juni 2020 is de VoorzieningenWijzer officieel door SchuldenlabNL opgenomen. Het is een bewezen effectief instrument waardoor mensen daadwerkelijk gebruikmaken van de voorzieningen waar ze recht ophebben. Onder het motto ‘Dat geldt voor mij’ werken verschillende organisaties in het land aan hetzelfde doel: meer mensen bekendmaken met de bestaande voorzieningen.

Zie voor meer informatie www.devoorzieningenwijzer.nl of kijk op www.datgeldtvoormij.nl voor de deelnemende gemeenten.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.