Wethouder Wietze Potze lanceert voorlichtingsfilmpje over onafhankelijke cliëntondersteuning inwoners gemeente Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg

BELLINGWOLDE – Vanmiddag heeft wethouder Wietze Potze in Partycentrum De Meet een voorlichtingsfilmpje over onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Westerwolde gelanceerd.

Bij Partycentrum De Meet vond vanmiddag in het kader van het koploperproject cliëntondersteuning een klankbordgroep bijeenkomst plaats. De aanwezigen werden verwelkomt door Gysele Geux, medewerker van MEE Noord en projectleider van het koploperproject. Ook waren Evelien Damhuis en Frank Zaadnoordijk van Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, aanwezig.

Dit was de tweede bijeenkomst van het project. Bij de eerste werd gesproken en gebrainstormd over wat men verstond onder cliëntondersteuning. De bijeenkomst van vandaag had als onderwerp de toegankelijkheid naar de cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Westerwolde.

In de gemeente Westerwolde wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning verzorgd door Stichting Welzijn Westerwolde. MEE Noord biedt cliëntondersteuning aan o.a. mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of psychiatrische beperking. Tijdens het koploperproject wordt onder anderen onderzocht of de toegankelijkheid naar de twee organisaties anders moet, zoals via één loket, via één organisatie die bestaat uit de huidige twee zorgaanbieders of via een organisatie los van de gemeente en de bestaande zorgaanbieders. Hierover gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek.

Halverwege de middag lanceerde wethouder Wietze Potze een voorlichtingsfilmpje van MEE Noord en Welzijn Westerwolde over onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) voor inwoners van de gemeente Westerwolde. Hij benadrukte dat de weg naar OCO zo laagdrempelig mogelijk moet zijn. Het filmpje is onder anderen te zien op de Facebookpagina van de gemeente en binnenkort op welzijnwesterwolde.nl. Ook wordt onderzocht hoe de informatie uit het filmpje ook bij inwoners die niet digitaal zijn onderlegd onder de aandacht kan worden gebracht. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld steunstee’s, buurtcentra en bijvoorbeeld op het beeldscherm bij de huisartsenpraktijk.

Foto’s: Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.