Bomen en struiken gaan de grond in tijdens de Plantdag Groene Dorpen ‘Wedde’ (Foto en video update)

Foto: Jan Glazenburg

WEDDE – Vandaag wordt met een feestelijke plantdag het project Groene Dorpen ‘Wedde’
afgesloten.

Het project Groene Dorpen ‘Wedde’ is een project van de Vereniging Dorpsraad Wedde en bureau Stek en Streek uit Assen. De Werkgroep Groene Dorpen verzorgt de projectuitvoering en de organisatie van de plantdag. Doelstelling van het project is de versterking van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting in Wedde en het omringende buitengebied. De projectuitvoering was mede mogelijk door financiële bijdragen van verschillende fondsen, waaronder het provinciale Loket Leefbaarheid, Coöperatiefonds RABO Groninger Land en het fonds Leefbaar Westerwolde. Maar vooral ook dankzij de inzet van de vele
particuliere deelnemers en vrijwilligers uit Wedde.


De plantdag staat vooral in het teken van de aanleg van de tuin- en erfbeplantingen door de
particuliere deelnemers. De totaallijst voor de 38 deelnemers vermeldt nu 98 erfbomen en 108
hoogstamfruitbomen, bijna 800 meter hagen en ruim 3000 m2 aan singelbeplanting. Daar komt nog
de beplanting bij van enkele deelnemers die pas in het najaar kunnen planten. Het plantgoed bestaat
uit inheemse soorten bomen en struiken en is zoveel mogelijk betrokken van biologisch werkende
boomkwekerijen, om zo de marktontwikkeling in die sector te ondersteunen. De deelnemers betalen ongeveer een derde van de normale prijs voor de bomen, struiken, palen en compost.


De plantdag startte vanmorgen met het officiële deel in dorpshuis ‘De Voortgang’ in
Wedde. Na een welkomstwoord door de Werkgroep vertelde burgemeester Jaap Velema van Westerwolde over de projectresultaten. Met een korte presentatie werd het projectverloop toegelicht, tot en met de uitreiking van het plantgoed aan de deelnemers.


Het plantwerk startte met een symbolische actie: het planten van een Linde (Tillia) door de burgemeester
op het dorpsplein. Daarmee werd het officiële deel afgesloten en vertrokken de deelnemers naar de
kuilplaats bij Hendrik Luth aan de Weddermarke om hun portie plantgoed in ontvangst te nemen. Na een gezamenlijke erwtensoep-maaltijd in het dorpshuis gaan de deelnemers met het planten van bomen en struiken op hun erf aan de slag.

Voor de Werkgroep zit het er nog niet op. Er zijn ook beplantingsvoorstellen uitgewerkt voor de
openbare ruimte in Wedde. Die zijn besproken op een ‘schetsmiddag’ op 24 september, in het kader
van de landelijke Burendag, en worden gepresenteerd tijdens de plantdag.

De Werkgroep kan op dit moment al terugzien op een geslaagd project. Een jaar lang is er intensief
gewerkt en zijn de bewoners steeds meer betrokken geraakt bij het groen voor eigen erf, dorp en
landschap. De erkenning daarvoor blijkt ook uit het bericht van de organisatie KNHM, dat op 21
januari de Dorpsraad het predicaat ‘Kern met Pit’ ontvangt én een bijbehorend bedrag van € 1.000, =.

Ingezonden

Foto’s: Jan Glazenburg en Mazzelmoaze

Video: Mazzelmoaze

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.