PvdD wil onderzoek naar verzwijgen kwikverontreiniging aardgas

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is met stomheid geslagen over het nieuws dat de NAM, Gasunie en de Staat gezondheidsrisico’s door kwik in aardgas tien jaar lang onder de pet hebben gehouden. Gebruikers van Gronings aardgas zijn mogelijk blootgesteld aan te hoge concentraties van kwik bij koken op gas. Omdat deze stof al in zeer lage hoeveelheden giftig kan zijn, doet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sinds juni 2022 onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van huishoudens.

Uit de berichtgeving blijkt, dat de NAM, Gasunie, de Staat en het Staatsbedrijf Energie Beheer Nederland al sinds 2012 op de hoogte zijn van te hoge concentraties van kwik in het Groningse aardgas. Hoewel zij direct inzagen dat dit mogelijk risico’s heeft voor de volksgezondheid is het grote publiek hierover niet geïnformeerd. Naar verluidt vreesde de NAM voor reputatieschade. Vanwege de hoge kosten heeft de NAM afgezien van maatregelen om de hoeveelheid kwik in het aardgas voldoende te beperken, zoals het installeren van speciale filters. Bij het transport van aardgas blijft een deel van het kwik achter in de gasleiding. Dit betekent dat huishoudens in Drenthe en Groningen de grootste risico’s lopen omdat zij via kortere leidingen het gas uit Groningen ontvangen.

Statenlid Ankie Voerman: ‘Welk risico liepen inwoners van Groningen in hun eigen huis? Laten we vooral hopen dat de blootstelling aan het zeer giftige kwik in alle situaties verwaarloosbaar klein is geweest zodat niemand ook maar enig gezondheidsrisico heeft gelopen. Maar ook in dat geval is het onbestaanbaar dat de NAM, Gasunie en de Staat dit ernstige probleem zo lang onder de pet hebben gehouden. Hiermee loopt ons vertrouwen in degenen die over het gasdossier gaan, opnieuw een grote deuk op ’.

De Partij voor de Dieren vindt dat er onafhankelijk onderzoek moet komen naar de vraag ‘Wie wist wat wanneer?’ met als logische vervolgvraag of zij met deze kennis op een juiste en verantwoordelijk wijze zijn omgegaan. De Partij voor de Dieren verzoekt Gedeputeerde Staten van Groningen om de uitvoering van zo’n n onhafhankelijk onderzoek te bevorderen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.