Rechtbank stelt dat Oldambt contract biomassa-installaties terecht heeft ontbonden

Foto: Anita Meis

WINSCHOTEN, FINSTERWOLDE – Vandaag is er een uitspraak gedaan in de bodemprocedure over de biomassa-installaties in Oldambt. De rechtbank oordeelde vandaag dat de gemeente het contract met E-OS voor de biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde terecht ontbonden heeft.

Na plaatsing van de biomassa-installaties kwamen de eerste klachten van omwonenden. Uit meerdere metingen waarvan de eerste in het najaar van 2019, bleek dat de uitstoot van diverse stoffen te hoog was en dat eigenaar E-OS niet kon voldoen aan het contract met de gemeente Oldambt. Daarom besloot Oldambt het contract op te zeggen.

Rechtszaken over de installaties

De eigenaar was het daar niet mee eens en startte een gerechtelijke procedure. In mei 2022 deed de rechtbank al een tussentijdse uitspraak over de biomassa-installatie Finsterwolde. Toen concludeerde de rechtbank dat de partijen moesten wachten op de bodemprocedure en dat de installatie ook daar niet aan mocht.

Naast de gemeente waren ook het meetbedrijf CSC, dat bij alle metingen aanwezig was, en de Omgevingsdienst Groningen betrokken. Op basis van hun expertise waren zij ook van mening dat de installaties niet aan de normen voldeden. Vandaag volgde de uitspraak in de bodemprocedure en de rechtbank heeft alle vorderingen van E-OS afgewezen.

Blijdschap in Oldambt

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Jurrie Nieboer hebben meteen de meest betrokken omwonenden gebeld. Burgemeester Sikkema zegt daarover: “De inwoners waren natuurlijk hartstikke blij met dit nieuws. Hoewel de rechtszaak tegen ons was aangespannen, hebben zij hiermee ook gelijk gekregen. En dit betekent natuurlijk dat de installaties uitblijven. Hoewel de eigenaar in hoger beroep kan gaan, komen wij volgende week wel samen met direct omwonenden om hier toch even bij stil te staan.”

Wethouder Nieboer vult aan: “Ik heb zowel milieu als duurzaamheid in mijn portefeuille. En toch ben ik  ook erg blij voor de omwonenden dat we als gemeente gelijk hebben gekregen. Vanuit duurzaamheid was het in eerste instantie een aardig idee, maar in de praktijk lijkt het toch minder duurzaam en vinden daarover ook landelijk discussies plaats. Maar nog belangrijker, het bleek het niet haalbaar. De testen die plaatsvonden lieten een uitstoot zien waaraan we onze inwoners niet aan willen en mogen blootstellen. Een klein feestje durf ik het dus best te noemen.”

Ingezonden

(E-OS moet ook de proceskosten van in totaal ruim 14.000 euro betalen, red.)

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.