Noord-Nederlands kampioenschap dammen succesvol voor leden Damclub Winschoten

Foto: Catharina Glazenburg

MILDAM, WINSCHOTEN – Zaterdag 21 januari stond het Noord-Nederlands Kampioenschap (NNK) klassiek dammen op de wedstrijdkalender. Plaats van handeling was het “Hof van Schoterland” in het Friese Mildam. Aan dit kampioenschap namen 36 dammers deel uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De spelers werden naar speelsterkte in groepjes van 4 geplaatst, waarbij elke groep een zogenaamd rondtoernooi afwerkte onder een speeltempo van 1 uur/speler/partij.

Damclub Winschoten
Damclub Winschoten was in Friesland vertegenwoordigd met Henk Prak uit Winschoten, Han Tuenter uit Westerlee en Johan Mulder uit Kropswolde. Alle drie spelers kwamen tot een uitstekende prestatie. Henk Prak kwam in de groep met John Folkers, Hans van Dijk en Anne Dekker tot de gedeelde 2e plaats met 3 punten, samen met Anne Dekker. Johan Mulder en Han Tuenter zaten in één groep met Jack Westerdijk en Klaas Mondria. Johan en Han werden, ieder met 4 punten, ex aequo 1e

Damsport promotie in drie noordelijke provincies
Om de damsport (nog) meer onder de aandacht te brengen in de drie noordelijke provincies,
hebben de drie provinciale dambonden de handen ineengeslagen. Onder de noemer “Noord-Nederlands Kampioenschap” (NNK) is namelijk een samenwerkingsverband tussen de Provinciaal Groningse Dambond (PGD), de Provinciaal Friese Dambond (PFDB) en de Drentse Dambond DDB en bestaat uit 3 toernooien, waarbij de individuele resultaten per toernooi in percentages worden omgeslagen. Het eerste toernooi werd op 27 december 2022 in Sportcentrum RUG & Hanze in Groningen gespeeld en was een zogenaamd “Blitztoernooi” met 12 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 5 + 3”. Bij het 2e klassieke toernooi in Mildam werd, zoals gezegd, een speeltempo van 1 uur/speler/partij gehanteerd. Het laatste toernooi speelt zich af in Drenthe waar op zaterdag 18 februari in Beilen een zogenaamd “Rapid” toernooi staat gepland, waarbij het speeltempo op “Fischer 10 + 10” staat. Vooraf worden dan groepen van 8 spelers gevormd, uiteraard van ongeveer gelijke speelsterkte, die daarna een zogenaamd rondtoernooi afwerken.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.