Tijdelijk Noodfonds Energiecrisis gemeente Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde stelt een Tijdelijk Noodfonds Energiecrisis in.

Het fonds is in het leven geroepen voor inwoners en maatschappelijke organisaties die door de huidige
energieprijzen dringend in financiële nood zitten. Zij kunnen via de gemeente nu hulp krijgen in de vorm van een renteloze lening.

Voorkomen van noodsituaties binnen huishoudens
Het fonds moet noodsituaties binnen huishoudens voorkomen, zoals uithuisplaatsing of afsluiting van elektra of gas. Wethouder Giny Luth (foto) zegt hierover: “Vanwege de hoge energielasten stijgt het aantal inwoners dat kampt met financiële problemen. Voor inwoners in acute nood bieden de huidige vormen van hulp, zoals de energietoeslag of een energie- of bespaarcoach, soms niet genoeg ondersteuning. Voor hen is dit noodfonds een financieel vangnet.”


Voortbestaan van maatschappelijke organisaties
Ook maatschappelijke organisaties als dorpshuizen of verenigingen die door de gestegen energieprijzen
financieel in nood zitten, kunnen aanspraak maken op het noodfonds. Zo kunnen ook zij het hoofd boven
water houden. En dat is belangrijk, stelt wethouder Harm-Jan Kuper: “Dorpshuizen en verenigingen hebben een verbindende functie. Ze dragen in grote mate bij aan de leefbaarheid in dorpen. Dit fonds geeft maatschappelijke organisaties die in geldnood zitten, de financiële ruimte die ze nodig hebben om te blijven bestaan.”


Beroep doen op het noodfonds
De hoogte van het te verstrekken bedrag wordt bepaald in een persoonlijk maatwerkgesprek. Hierbij wordt rekening gehouden met de bijdragen die de aanvrager al ontvangt vanuit het Rijk. Het maximaal te
ontvangen bedrag voor inwoners is €2000,-. Voor maatschappelijke organisaties is dit €10.000,-. De
aflossing vindt plaats op basis van draagkracht. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen tot 1 juli 2023 een beroep doen op het noodfonds.

Hoe mensen zich kunnen aanmelden is te vinden op https://www.westerwolde.nl/hulp-energiecrisis. Hier staan ook de voorwaarden vermeld waaraan de aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.