Nieuw GLI-traject Slimmer voor mensen die moeilijk afvallen, maar wel heel graag willen

Diëtist Selena Bakker van Previtas (l.) en sportfysiotherapeut Annelott Westerhof van FTC Noord (foto Jan Johan ten Have).

STADSKANAAL, VLAGTWEDDE, NIEUW-BUINEN – Wil je heel graag afvallen? Maar lukt dit je maar steeds niet? Denk dan eens aan deelname aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Slimmer. Dit nieuwe programma van fysiotherapiepraktijk FTC Noord in Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Vlagtwedde en diëtistenpraktijk Previtas in Stadskanaal helpt bij blijvende verandering van leefstijl. Deelname aan Slimmer wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

“Het is een vereiste dat je gemotiveerd bent.”, zegt sportfysiotherapeut Annelott Westerhof van FTC Noord. “Het programma dat wij bieden heeft alleen kans van slagen als je graag wilt. De aanpak werkt uitstekend, maar je moet het wel zelf doen. “We zetten je niet op een zeer streng dieet”, vertelt diëtist Selena Bakker van Previtas. “Deelnemers zetten kleine stappen op weg naar een blijvende verandering van leefstijl. Bijvoorbeeld door een verandering in je eetpatroon zoals een schepje suiker minder in de koffie of meer groente eten. Het belangrijkst is volhouden, daarom moet elke verandering écht bij je passen. Merk je vervolgens dat het effect heeft, dan motiveert dat om door te gaan.”  

Het programma

Het GLI-programma Slimmer wordt uitgevoerd door FTC Noord en Previtas. Het programma duurt twee jaar. Dit is opgedeeld in een eerste fase van zes maanden en een tweede fase van achttien maanden. De eerste fase begint met een intake met een bodyscan en eerste voedingsadviezen. Vervolgens is er zes maanden lang intensief contact. Dit bestaat uit drie consulten met de diëtist en wekelijks sporten onder leiding van de sportfysiotherapeut. Het is ook mogelijk om een tweede keer per week te sporten onder begeleiding van de buurtsportcoach van stichting Welstad. 

In de tweede fase is de begeleiding minder intensief. Het is de bedoeling dat de deelnemers zo leren om het op eigen kracht te doen. “Juist hiervoor is motivatie vanuit jezelf essentieel. Als je het alleen maar doet omdat de dokter het zegt, gaat het niet lukken”, weet Annelott uit ervaring. “Wij blijven in deze fase naast de deelnemers staan met advies, bijvoorbeeld om barrières die zij ervaren te omzeilen.”

Het GLI-programma bestaat uit zowel individuele begeleiding als een groepsproces. “De deelnemers delen ervaringen met elkaar en helpen anderen door elkaar te motiveren. Zo versterk je elkaar.”

Vereisten voor deelname

Een verwijsbrief van de huisarts een vereiste om aan GLI Slimmer van FTC Noord en Previtas te kunnen deelnemen. Verder is een criterium dat de deelnemers een BMI hebben van minimaal 25 met een verhoogd risico op aandoeningen als hart- en vaatziekten of diabetes. Iedereen met een BMI van 30 of meer mag deelnemen. De belangrijkste vereiste is echter motivatie. Selena: “Wij helpen je op weg, maar je hebt het uiteindelijk zelf in de hand.”

Wie belangstelling heeft voor deelname aan het GLI Slimmer programma van FTC Noord en Previtas, kan contact opnemen met de eigen huisarts voor een verwijzing.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.