Dirk van Driel: “Met inzet en creativiteit kunnen de Pekelder bruggen gered worden”

Foto: Catharina Glazenburg

PEKELA – Hieronder een ingezonden artikel van Dirk van Driel, adviseur nautische zaken en beleid.

Toen ik in november 2021 een bijzondere fotoreportage maakte van alle bruggen in de Pekela’s die mogelijk zouden gaan verdwijnen, viel het me op dat de bewoners die ik sprak vol ongeloof en boosheid waren over de plannen om van de 34 bruggen op termijn 21 bruggen te verwijderen. Mijn verbazing was dan ook groot toen een maand later de gemeenteraad van Pekela (op GroenLinks na) toch met het zeer ingrijpende bruggenplan instemde zonder dat de bewoners van Pekela daarover geraadpleegd waren. Na het raadsbesluit kwam het verzet vanuit de bevolking pas echt los, hetgeen uiteindelijk ruim een maand geleden resulteerde in de toezegging van burgemeester Kuin dat de discussie over de bruggen alsnog volledig open zal zijn, de bewoners daarbij betrokken zullen worden en dat zelfs de toekomstige bevaarbaarheid niet meer vanzelfsprekend is.

Ik heb de discussie uiteraard op de voet gevolgd en zou er graag een paar gedachten aan toe willen voegen die wellicht kunnen bijdragen aan een oplossing voor het bruggenprobleem. Er is een duidelijk onderscheid tussen de circa 13 (grotere) bruggen die noodzakelijk zijn voor de verkeersafhandeling enerzijds en de vele kleine voetgangersbruggetjes die sociaal gezien van groot belang zijn en belangrijk bijdragen aan het unieke dorpsgezicht en de toeristische uitstraling van Pekela anderzijds. Dat het beschikbare geld primair naar de belangrijkste bruggen gaat is logisch, maar met inzet en creativiteit zullen ook de eenvoudige draai- en klapbruggetjes behouden moeten kunnen worden.

In plaats van bruggen te verwijderen kunnen bruggen ook gewoon opengezet en afgezet worden als deze in slechte staat verkeren. Dan zullen nut en noodzaak van de betreffende bruggen waarschijnlijk snel blijken. En de oplossing ? Geef de belanghebbende bewoners een belangrijke rol zodat men zich verantwoordelijk kan voelen voor zijn of haar brug. Net als vroeger eigenlijk. De bond Heemschut gaf al aan dat er voor dergelijke projecten vanuit allerlei fondsen subsidies kunnen worden geworven. Maar ook crowdfunding per brug is natuurlijk een mogelijkheid.

Een aantal bewoners heeft deze zomer al laten zien de handen uit de mouwen te willen steken om de bruggen op te knappen. Het onderhoud en de kosten van de handbediende bruggetjes kunnen mede daardoor erg meevallen, zeker nu onlangs is gebleken dat veel bruggen er helemaal niet zo slecht aan toe zijn. In Steendam hebben de bewoners recent laten zien hoe ze zelf hun eigen glasvezelnetwerk hebben aangelegd. Dan moeten de inwoners van Pekela toch ook samen met de gemeente hun eigen kleine bruggetjes kunnen redden ? Dan zorgen de bruggen letterlijk en figuurlijk voor verbinding, een fijne
gedachte!

Tot slot nog een opmerking over de bevaarbaarheid van het Pekelderdiep: kijk hierbij verder dan het (nog) beperkte aantal bootjes dat jaarlijks passeert. Voor een goede bevaarbaarheid zullen alle bruggen beweegbaar moeten blijven, dan is de laagste brug de N366 (5 meter) en kunnen ook de historische schepen de Pekela’s blijven aandoen. Een kanaal waar niet meer gevaren wordt zal doorgaans snel dichtslibben en dichtgroeien met waterplanten, ook omdat de noodzaak tot onderhoud ontbreekt. Een bijzonder treurige aanblik! Het Pekelderdiep is niet voor niets in de jaren tachtig opnieuw bevaarbaar
gemaakt. Elders in Nederland en Europa zie je momenteel dat steeds meer oude kanaaltjes met veel (subsidie-)geld weer bevaarbaar gemaakt worden. Met groot succes, ook al varen er vaak relatief weinig boten, die kanalen zijn weer schoon en leven weer. En trekken veelzijdige recreatie en toerisme aan.

Dirk van Driel,
adviseur nautische zaken en beleid

Klik HIER voor foto’s gemaakt door Dirk van Driel

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.