Statenfractie D66 bezorgd over onwetendheid stikstof vergunningen provincie Groningen (Update)

Foto: Bé Eelsing

GRONINGEN – D66 Groningen maakt zich zorgen over het niet bekend zijn van alle stikstof/natuurvergunningen in Groningen en het gemiste overzicht van de problematiek rond stikstofgevoelige Natura2000 en andere natuurgebieden.  

De provincie heeft geen zicht op duizenden stikstofvergunningen van veehouderijen. Daar kunnen ook inactieve vergunningen tussen zitten van boeren die zijn gestopt en hun vergunning verkopen aan een andere partij die vervolgens wel stikstof uitstoot. Daardoor kan de daadwerkelijke stikstofuitstoot substantieel stijgen waardoor de stikstofdoelen verder uit zicht raken. 

Statenlid Elshof:” Uit onderzoek is gebleken dat de provincie in veel gevallen geen overzicht heeft van stikstof-natuurvergunningen van veehouders en andere bedrijven. Bovendien blijkt dat de provincie niet weet of de bedrijven de juiste vergunning hebben waardoor grote kans is dat een deel meer stikstof uitstoot dan waar ze toestemming voor hebben. Dit vinden wij zeer zorgelijk.”  

Op basis van de nieuwartikelen van de NOS heeft de fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerden. D66 Groningen wil graag overzicht en inzicht van de Gedeputeerde met betrekking tot de afgegeven vergunningen. 

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.