PVV Groningen voorziet nieuwe asielcrisis in Groningen

Foto: PVV Groningen

GRONINGEN – Naar aanleiding van eerdere artikelen in de pers wil de PVV Groningen opheldering over de rol van de veiligheidsregio en de rijksinspectie tijdens de asielcrisis van vorig jaar. Er lijkt een
politiek spel gespeeld te hebben tussen de veiligheidsregio Groningen en het Rijk, waar de regio Groningen de dupe van is geworden. Ram: ‘Waarom is nog steeds geen opheldering hoe dit heeft kunnen ontstaan?’


Er zijn nu nieuwe berichten dat de toestroom van asielzoekers toeneemt en daarmee de kans dat op een nieuwe asielcrisis ontstaat. De vraag is of de veiligheidsregio dit aankan. Ram: ‘Het kabinet doet nu helemaal niets om de toestroom in te dammen en daarmee worden de gevolgen weer op de regio Groningen afgewenteld, wat gaat de gemeente Groningen en de veiligheidsregio Groningen hier aan doen?’

De PVV Groningen stelt drie opties voor om het aanmeldcentrum in Ter Apel volledig te sluiten. Of als het aanmeldcentrum niet gesloten kan worden deze te verplaatsten naar Amsterdam. In Amsterdam is er meer capaciteit. En daarbij de grenzen sluiten zolang de toestroom van asielzoekers niet wordt ingedamd
vanuit Europa. Dit is ook mogelijk in Denemarken. Daarmee worden de problemen in Groningen in ieder geval opgelost.

Schriftelijke vragen

Groningen, 9-2-2022
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen
Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake de asielcrisis in de veiligheidsregio Groningen.


Geacht College,
De volgende artikelen over de asielcrisis schept een beeld van een schimmig politiek steekspel tussen de Rijksinspectie en de Veiligheidsregio Groningen, met als gevolg dat in Ter Apel en de Groningse gemeenten grote overlast was en de opvang vooral is afgewenteld op de Groningse gemeenten en onnodige slachtoffers.
De veiligheidsregio en de gemeente Westerwolde wilden niet meer dan 2000 asielzoekers opvangen
en de rest van de andere gemeenten in Nederland waren niet bereidwillig om asielzoekers op te vangen. Daarbij was het Rijk en de inspectie niet bereid om extra maatregelen te nemen blijkt uit de verschillende artikelen in de pers. Daarnaast zijn de vooruitzichten dat dit jaar er een hogere instroom van asielzoekers komt dan vorig jaar.


De PVV vindt al langer dat andere EU-landen de immigratieproblematiek op Nederland afwentelen en willen daarom de grenzen sluiten voor deze immigratie. Naast deze asielcrisis als dieptepunt vindt de PVV dat Nederland het dichtstbevolkte land van heel Europa te vol is en de gevolgen van de ruimhartige benadering worden afgewenteld op onze samenleving, leidt tot verdringing op woningmarkt en overlast en inbraken waar er tijdelijke AZC’s worden geplaatst.


Dit roept bij ons de volgende vragen op:
1. Klopt het dat het Rijk op de IND-locatie zonder overleg paviljoententen wilde plaatsen? En dat de veiligheidsregio heeft vastgehouden aan maximaal 2000 bedden? Waarom ontstaat het beeld dat hier een politiek steekspel is gehouden over de ruggen van onze inwoners?
2. Kan het college en de burgemeester een duidelijk beeld schetsen wat er in het overleg met het Rijk en de inspectie is gebeurd en is misgaan? Wie was er verantwoordelijk dat de asielcrisis zo uit de hand is gelopen?
3. De berichten houden aan dat de asielcrisis nog lang niet is afgewenteld gezien het enorme tekort aan plekken, de toestroom toeneemt en het feit dat het kabinet wordt teruggefloten door de Raad van State en weer gezinshereniging moet toestaan. Wat gaat het college en de burgemeester doen als voorzitter van de veiligheidsdriehoek en de veiligheidsregio om een nieuwe crisis te voorkomen?4. Deelt B&W onze zorgen? Graag een toelichting. Betekent een nieuwe crisis dat de gemeente Groningen en andere gemeenten in de provincie Groningen opnieuw moeten opdraaien voor slecht asielbeleid?
5. Is Ter Apel, en daarmee de veiligheidsregio Groningen, nog wel de geschikte plek voor een aanmeldlocatie gezien de enorme druk dit op de veiligheidsregio en op de capaciteit van de politie in het Noord-Nederland heeft gegeven? En kan het aanmeldcentrum niet beter verplaatst worden naar Amsterdam? Deze gemeente heeft als hoofdstad met veel meer capaciteit en daar past een aanmeldcentrum veel beter. Zo neen, waarom niet?
6. Wordt het niet tijd dat Groningen als veiligheidsregio een duidelijk signaal afgeeft? Bijvoorbeeld een oproep om de grenzen te sluiten om zo een nieuwe asielcrisis te voorkomen en een oproep om het aanmeldcentrum in Ter Apel te sluiten? Zo neen, waarom niet?
Bronnen:
1. https://nos.nl/artikel/2460025-inspectie-wilde-opvangtenten-in-ter-apel-maar-veiligheidsregio-
weigerde
2. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/994576/overlast-in-ter-apel-meer-dan-verdubbeld-ten-
opzichte-van-vorig-jaar
3. https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2023/01/veiligheidsregio-gemeente-
opvangtenten-ter-apel/
4. https://www.trouw.nl/binnenland/streep-door-nareismaatregel-1200-gezinsleden-van-
vluchtelingen-mogen-naar-nederland~bee65ff0/
5. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/993159/nederland-stevent-af-op-een-ontwrichtende-asielcrisis-
update
6. https://www.telegraaf.nl/nieuws/106621066/nieuwe-crisis-asiel-dreigt-toestroom-in-2023-naar-
verwachting-nog-hoger
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Dennis Ram – fractievoorzitter
Partij Voor de Vrijheid (PVV)


Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.