Nationaal Programma Groningen stelt geld beschikbaar voor verbeteren van de economie

Foto ingezonden door OZG

GRONINGEN – Het bestuur van Nationaal Programma Groningen stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het uitwerken van vijf grote thema’s. Dit zijn landbouw en voedsel, waterstofeconomie, gezondheid, circulaire economie en vrijetijdseconomie.

Vorig jaar is afgesproken om meer aandacht te gaan besteden aan het structureel verbeteren van de economie van Groningen. Daarom gaat Nationaal Programma Groningen investeren in een aantal baanbrekende projecten, waar generaties die nu opgroeien in de toekomst nog de voordelen van ervaren. Verder is 100.000 euro beschikbaar gesteld voor de Toukomstdocumentaire ‘Gewoon geluk’ en
is Bas Wallis de Vries toegetreden tot het algemeen bestuur.

Aan de slag met de uitwerking
Nationaal Programma Groningen gaat deze vijf thema’s samen met partijen in de regio uitwerken. Om vervolgens na de zomer van 2023 definitieve keuzes te maken over de verdere invulling en uitvoering, in afstemming met de gemeenteraden in het aardbevingsgebied en de Provinciale Staten van Groningen. Belangrijke voorwaarden zijn dat Groningers de voordelen ervaren van de projecten die hieruit ontstaan en de betrokkenheid van midden- en kleinbedrijven (MKB).

Hieronder per thema een korte toelichting.
• Het thema landbouw en voedsel gaat over de transitie naar duurzame productie van gezonde voeding, met daarin een hoofdrol voor plantaardige eiwitten. Dit in nauwe samenwerking met de partners van Fascinating, die zich hier al druk mee bezighouden.
• Groningen loopt voorop op het terrein van waterstof in Europa, daarom is ook dit een belangrijk thema. In samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaat het nationaal programma een plan uitwerken voor een kennis- en opleidingsinstituut voor waterstof en een plan om bestaande initiatieven te versterken en versnellen.
• Er is geld beschikbaar gesteld voor het aanstellen van kwartiermakers op het gebied van preventieve gezondheid en medische technologie. Met als doel om een programma te ontwikkelen voor de komende tien jaar. Een ander deel van het beschikbare budget is voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek.
• Voor het thema circulaire economie laat het programma een verdiepende analyse uitvoeren naar kansen die er liggen voor Groningen. Met daarbij de focus op vergroening van de industrie en het gebruik van duurzame grondstoffen.
• De vrijetijdseconomie is van grote waarde voor de economie (bedrijven, banen en opleidingen), maar ook voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de provincie. Daarom gaat het nationaal programma de komende maanden in samenwerking met ondernemers en overheden werken aan een meerjarenplan om de sector een flinke duw in de rug te geven.


Documentaire Gewoon geluk
In de Toukomstdocumentaire ‘Gewoon Geluk’ gaat filmmaker Frank Wieringa de Groningse striptekenares Barbara Stok een paar maanden volgen. Binnenkort gaat zij namelijk in haar werkruimte bezig gaat met het schrijven van een kinderboek over Socrates (een Griekse filosoof) en daarvoor op zoek naar antwoorden op levensvragen als: Wat is geluk? Wat is een goed leven? En hoe overwin je de angst voor de dood?

Met de bijdrage van 100.000 euro vanuit Nationaal Programma Groningen wordt de film toegankelijk voor NPO- programma ‘Het uur van de Wolf’ en voor scholieren en andere geïnteresseerden uit het
binnen- en buitenland. Om deze redenen heeft het bestuur besloten om hiervoor een bijdrage beschikbaar te stellen. Vorig jaar is door het nationaal programma ook voor drie andere Toukomstfilms over Groningen geld beschikbaar gesteld.

Nieuw bestuurslid
Bas Wallis de Vries, bestuursvoorzitter van het Ommelander Ziekenhuis (foto), is als deskundige op het gebied van zorg toegetreden tot het algemeen bestuur van het programma.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.