Gemeentebelangen Westerwolde: “We gaan weer een roerig jaar tegemoet”

Foto: Catharina Glazenburg


WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Gemeentebelangen Westerwolde.


En alweer verwachten we chaos voor de poorten van het COA complex en in Ter Apel. Onze verwachting is dat ook dit jaar weer vluchtelingen buiten moeten slapen binnen enkele weken. De overlast in en rond ons dorp Ter Apel is onverminderd groot en er is nog niets opgelost!


Binnen enkele weken blijken veel noodopvanglocaties in Nederland te sluiten terwijl de instroom van vluchtelingen alleen maar lijkt toe te nemen. Ook festivalterreinen, waar nu vluchtelingen in een noodopvang zitten, lijken te worden opgeheven. Immers de festivals moeten wel door gaan. Wellicht een goed idee om de vluchtelingen te laten op deze festival locaties en de festivals in Westerwolde te laten plaats vinden? Ruimte genoeg voor een Lowlands, bevrijdingsfestivals, Paaspop, Pinkpop, enz.


Nederland (de kabinetten van de laatste decennia) besluit om vluchtelingen op te vangen, maar het merendeel van de gemeenten blijkt te denken: Not in my backyard. En daarmee wordt Westerwolde alweer, of beter gezegd nog steeds, opgescheept met landelijk falend beleid. Een gegeven waar hopelijk vele kiezers tijdens de komende provinciale verkiezingen rekening gaan houden.


Genoeg is genoeg. Ondanks dat wij van mening zijn dat mensen in nood geholpen moeten worden zijn wij tegen het realiseren van extra noodopvang in Westerwolde. Westerwolde doet al jaren veel meer dan andere gemeenten in Nederland en het is tijd dat ook alle andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.


We zitten, net als de meeste Westerwolders, met het dilemma dat we niet willen dat er iemand, en zeker geen vrouwen en kinderen buiten moeten slapen, maar wij kunnen in Westerwolde niet alle problemen oplossen van het falend beleid in Den Haag en Europa. Nu krijgen wij als gemeenteraadsleden en college veel kritiek en dat begrijpen we wel. Lang niet iedereen ziet wat wij allemaal proberen om deze ellende te stoppen. Echter zijn wij voor een groot gedeelte afhankelijk van de acties, of beter gezegd het gebrek aan acties, van onze landelijke overheid en de landelijk en Europese regelgeving. Wij zouden graag zien dat vluchtelingen die hier niets te zoeken hebben omdat ze geen kans hebben op asiel, hier niet komen of zo snel mogelijk weer (vrijwillig of gedwongen) vertrekken. Wij zouden graag zien dat overlast plegende asielzoekers veel harder worden aangepakt en direct worden opgesloten en vervolgens het land worden uitgezet. Wij zouden graag zien dat meer andere gemeenten solidair zijn en ook de nodige opvang realiseren zoals Westerwolde nu doet. Wij zouden graag zien dat de landelijke overheid ons eindelijk in Westerwolde serieus neemt en de overlast van deze groep overlast plegende asielzoekers voorkomt in plaats van steeds meer beveiligers en straatcoaches inzetten. Hiermee wordt de overlast niet voorkomen.
Wij zouden graag zien dat we samen optrekken in Westerwolde en niet naar elkaar gaan wijzen met als gevolg dat de polarisatie in onze gemeente blijft toenemen. Wij willen allemaal een mooi en leefbaar Westerwolde. Hier blijven wij voor strijden, ieder op zijn eigen manier. Echter samen kunnen we veel meer bereiken dan ieder voor zich.

Marco Visscher
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.