Versterking economie en arbeidsmarkt zes Nederlandse regio’s van start

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN, DRENTHE, REGIO – Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geven maandag 20 februari in Groningen samen met EU-commissaris Elisa Ferreira (Cohesie en Hervormingen), regionale en lokale bestuurders het startsein voor het Nederlandse deel (623 miljoen euro) van het Just Transition Fund (JTF). Dit is een EU fonds om een rechtvaardige omschakeling naar een duurzamere economie mogelijk te maken. De regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen deze extra ondersteuning.

De EU stelt dit geld tot en met 2027 beschikbaar aan deze zes Nederlandse regio’s die extra uitdagingen hebben om de economie te verduurzamen en de arbeidsmarkt te versterken. Zo kunnen ze bijdragen aan de Europese ambitie om klimaatneutraal in 2050 te zijn.
 

Minister Adriaansens (EZK): “Het elektrificeren van industriële processen, het benutten van groene waterstof en de inzet van biogrondstoffen in de chemie. Drie voorbeelden van relevante stappen om door verduurzaming een sterke, toekomstbestendige economie te realiseren. Het Just Transition Fund geeft een extra zetje aan inwoners en bedrijven in bijvoorbeeld regio’s met relatief veel energie-intensieve industrie. Naast investeringen in technologie en energie-infrastructuur, kunnen we met het geld ook mensen opleiden en omscholen voor nieuwe groene en digitale banen.”

Minister Van Gennip (SZW): “Nederland verduurzaamt. Daar horen andere manieren van werken bij en dus ook een ander soort banen. Om hierbij te helpen wordt er, samen met lokale organisaties, in totaal 1,2 miljard euro geïnvesteerd. Een flink bedrag waarmee we echt een verschil kunnen maken om lokale economieën klimaatneutraal te maken en mensen op te leiden voor een ander type werk. Ik vind het daarbij belangrijk dat er aandacht is voor een diverse arbeidsmarkt en dat elke regio kan werken aan wat voor hen het meest relevant is.”

De zes regionale subsidieprogramma’s zijn in januari officieel open gegaan voor aanvragers zoals het mkb. Gezien de grote impact van de klimaattransitie en de afschaling van de aardgaswinning in de regio Groningen/Emmen, gaat meer dan de helft van de toegekende Nederlandse JTF-middelen (330 miljoen euro) naar deze regio. De andere vijf regio’s ontvangen ieder 58,5 miljoen euro vanuit de EU. Daarnaast moeten regio’s zelf ook eigen middelen besteden aan deze programma’s. Deze investeringen moeten minimaal even zo hoog zijn als de toegekende EU-middelen.

Bron: Rijksoverheid

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.