Eerste Netwerkbijeenkomst Energiearmoede

Foto: Johannes Velthuis

SELLINGEN – Op donderdag 23 februari vond in MFA De Zuides in Sellingen de eerste netwerkbijeenkomst rondom het thema (energie)armoede plaats. Stichting Welzijn Westerwolde nam, samen met de gemeente Westerwolde, hiertoe het initiatief.


Aanleiding voor de bijeenkomst is, zo maakte gespreksleider Freek Nauta in zijn inleiding duidelijk, dat veel maatschappelijke organisaties allerlei mooie initiatieven ontplooien, maar van elkáár niet altijd goed weten wat de ander doet. Het doel van de armoede conferentie was dan ook allereerst dat organisaties elkaar informeren over hun aanbod. Zo ontstaat een beter beeld op ‘wie-doet-wat’.
Een tweede doel van deze netwerkbijeenkomst, die volgens alle aanwezigen zeker een vervolg moet krijgen, was te kijken naar de vraag hoe men meer sámen kan optrekken bij het ontwikkelen van een sluitend aanbod. Zodat alle inwoners van Westerwolde die in financiële nood verkeren, weten waar ze terecht kunnen voor welk type ondersteuning.


De middag in Sellingen begon met een presentatie van CMO STAMM. Deze kennisorganisatie heeft recent nog onderzoek gedaan naar energiearmoede in onze regio. Helaas blijkt de gemeente Westerwolde hoog te scoren als het gaat om de toegenomen moeite die inwoners hebben om hun energie- en andere rekeningen te betalen. Vervolgens presenteerde de gemeente Westerwolde het brede pakket maatregelen gericht op verduurzaming van woningen en inkomensondersteuning van mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.


Na een ronde van ‘kennisdeling’ over wie-doet-wat, gingen de 30 deelnemers met elkaar in gesprek over de vraag wat er al is én wat nog mist in het aanbod om (energie)armoede tegen te gaan. Hierbij werd onder meer duidelijk dat de doelgroep voor wie alle regelingen en voorzieningen bedoeld zijn, nog beter bereikt dient te worden.


Deelnemende organisatie waren, naast stichting Welzijn Westerwolde en de gemeente: stichting Leergeld Z.O. Groningen, Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen, Voedselbank Stadswolde, de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Wedde dat ’t lukt, de Adviesraad Sociaal Domein, Schuldhulpmaatje en Noodfonds (namens de kerken), de Voorzieningenwijzer, Woonzorg Nederland en Acantus.

Ingezonden door Freek Nauta

Foto’s: Johannes Velthuis

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.