Veranderingen noodzakelijk bij dorpshuis de Kiepe

Foto: Jan Glaznburg

NIEUWE PEKELA – Het gaat de laatste tijd niet goed met dorpshuis de Kiepe te Nieuwe Pekela. Dat blijkt uit de huidige, zeer geringe bezetting van huurders, uit klachten van diverse gebruikers en uit de zeer weinige evenementen die er nog worden georganiseerd. Inmiddels is de exploitatie van het gebouw door het bestuur overgedragen aan de gemeente Pekela. Door beide partijen is een intentieverklaring getekend over de verkoop van de Kiepe aan de gemeente.

Het dorpshuis in Nieuwe Pekela was jarenlang het bruisende hart van het dorp waar tal van evenementen, uitvoeringen en feesten plaatsvonden. In de loop der jaren werd er zelfs uitgebreid en nieuw gebouwd. Het onderhoud werd bij het bestuur echter altijd als de bekende molensteen gevoeld en met name het beheer liet de laatste jaren te wensen over. Zo zeer zelfs dat steeds meer instellingen en verenigingen besloten de Kiepe te verlaten of te mijden. Vraag is nu hoe het verder moet.

Wethouder Reiny Kuiper liet onlangs weten dat er voor de bevolking van Nieuwe Pekela in elk geval een ontmoetingshuis moet blijven. ‘Tot op de dag van vandaag is dat de Kiepe. Daarom gaat de Gemeente Pekela, om deze voorziening in Nieuwe Pekela in de benen te houden over tot koop van het gebouw. Maar wat er op termijn met het dorpshuis gaat gebeuren is nu nog niet bekend’, zo zei hij.

Nu het centrum van Nieuwe Pekela de komende jaren op de schop gaat om een vernieuwing te ondergaan, ontstaat voor betrokkenen de kans om de Kiepe daarin mee te nemen. Voor het voormalige gemeentehuis aan de Tjadenstraat zijn al plannen ontworpen. Maar liefst negen appartementen zijn erin getekend en ook achter genoemd gebouw zijn al schetsen klaar voor een zestal gestapelde woningen. Acantus heeft enige tijd geleden drie rijen gedateerde woningen naast de nieuwe Clockstede opgeruimd en volgens ingewijden zijn ook de woonblokken aan de plaatselijke Kerkstraat en Meidoornlaan geen lang leven meer beschoren. Ook de Kiepe kan, even als het oude gemeentehuis, worden omgebouwd tot appartementen. Wordt evenwel besloten om te slopen, dan kan op het vrijkomend terrein door een projectontwikkelaar of een woningcorporatie nieuwbouw worden gepleegd. Een nieuw dorpshuis met alles erop en eraan, zou gerealiseerd kunnen worden pal naast sporthal de Spil met een verbinding naar het sportcomplex. Het geld van de vrijkomende kavel van de Kiepe zou gestoken kunnen worden in de realisatie.

De nieuwe locatie en het gebruik van een ‘andere Kiepe’ hebben meerdere voordelen, dit mede gezien de vele activiteiten die bij ‘buurman’ de Spil nu al worden gehouden: inentingen, sportclubs, vergaderingen, (kinder)feesten, toernooien, ouderen gymnastiek, voorlichtingssessies, toneel en drama en ook muzikale optredens. Inmiddels weet de bevolking de weg er naar toe goed te vinden. Verder zijn er geen buren waardoor niet gevreesd hoeft te worden voor lawaai- en/of geluidsoverlast. Er is veel parkeergelegenheid en er hoeft geen nieuw beheer worden gezocht, want de huidige gastheer en gastvrouw van de Spil, die de nieuwe Kiepe erbij zouden kunnen doen, zijn ronduit top.

De keuze van een eventueel nieuw dorpshuis en op een andere plek hoeft niet alleen door de gemeenteraad worden genomen. De bevolking van Nieuwe Pekela zal een woordje moeten meespreken.

Tammo Tillema.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.