ChristenUnie wil perspectief voor alle Groningers

Eigen foto: van links naar rechts kandidaten Jelmer van der Veen, Ronald Elzen, Johan Hamster, Daan Boeree en Arjen Tamsma.

GRONINGEN – Gedeputeerde en ChristenUnie-lijsttrekker Johan Hamster sprak voor het gemeentehuis in Stadskanaal waar hij 12 jaar lang als wethouder werkte, de wens uit dat in de nasleep van de
parlementaire enquête het perspectief voor Groningen ook werkelijk voor alle Groningers gaat
zijn.

Uiteraard staat nu eerst de noodzaak tot veel betere afhandeling van schadeherstel en de
versterking voorop. De enquêtecommissie is daar ook heel duidelijk over. Dat staat buiten kijf en
is ononderhandelbaar.

De derde grote hoofdlijn van de enquêtecommissie is het geven van perspectief aan de
Groningers. We zien al sinds jaar en dag dat kinderen in onze provincie niet dezelfde kansen en
mogelijkheden krijgen als kinderen wiens wieg iets centraler in het land staat. Dat kan niet langer.
Dat geldt voor zowel Groningers die te maken hebben met de gaswinningsellende als in het gebied
daarbuiten. Wat de ChristenUnie betreft moet nu met de uitkomst van de enquête alle kinderen
en gezinnen in Groningen perspectief geboden worden.

Een belangrijk onderdeel voor Stadskanaal en Oost-Groningen daarin is de sociaal-economische
ontwikkeling, bijvoorbeeld door de aanleg van de Nedersaksenlijn. Maar ook investeringen in
regionale centra, en via een regiodeal-achtige aanpak, met bijvoorbeeld “Rijke schooldagen” zijn
daar goede ideeën voor.

Het wordt van belang dat de inwoners ook zelf goed betrokken worden bij het aanbrengen van
ideeën voor het perspectief, zoals de parlementaire enquêtecommissie ook zelf voorstelde.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.