F.D. Roosevelt Loge schenkt 700 euro aan Leger des Heils

Voorzitter Simon Gerdez van de Roosevelt Loge overhandigt de cheque aan kapitein Bineke Berkenbosch van het Leger des Heils Foto ingezonden door Harry Bakker

WINSCHOTEN – De 70 jaar oude Roosevelt Loge schonk woensdagavond 700 euro aan het Leger des Heils als bijdrage voor een doucheruimte.

Sinds enige tijd vinden de F.D. Roosevelt Loge en de Guldenroede Club van de Odd Fellows onderdak in het gebouw van het Leger des Heils in Winschoten. Op woensdagavond 1 maart waren de dames kapitein Bineke Berkenbosch en Fokje Cnossen in hun eigen gebouw te gast bij de Odd Fellows. Ze vertelden over de hulp die het Leger des Heils in Winschoten verleent aan in de knel gekomen medemens. Vaak kan eerste hulp worden verleend en de mensen verder worden geleid naar passende hulpverleners. Om nog meer hulp te kunnen bieden wordt het gebouw aan de Dr. D. Bosstraat verbouwd om een doucheruimte te realiseren ten behoeve van daklozen.


De 70 jaar oude Roosevelt Loge schonk woensdagavond 700 euro aan het Leger des Heils als bijdrage voor de doucheruimte.

Op de foto overhandigd voorzitter Simon Gerdez van de Roosevelt Loge de cheque aan kapitein Bineke Berkenbosch van het Leger des Heils.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.