Startbijeenkomst Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek 

Foto: Geert Smit

VLAGTWEDDE – Startbijeenkomst Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek in Vlagtwedde

Vanmorgen was de startbijeenkomst van de meetpilot “Maatwerk met Meetwerk” in het Liefstinghsbroek in Vlagtwedde.
Een pilot waarin verschillende onderzoekspartijen metingen doen naar aanwezigheid van stikstofdioxide en ammoniak. Bedoeld om een beter beeld te krijgen van de stikstofsituatie in en rond het Liefstinghsbroek.
Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen meegenomen in de opzet van de meetpilot en de verschillende meettechnieken.
Het woord werd gevoerd door Rika Pot, voorzitter adviescommissie het Liefstinghsbroek, Martin Scholten, namens de onderzoekspartijen en Johan Hamster, gedeputeerde van de provincie Groningen.
Na de inleidende woorden werd een bezoek gebracht aan de Veehouderij Maatschap G.J. & R. Koskamp waar o.a. werd gekeken naar het onlangs geplaatste ammoniakmeetsysteem.
Op de terugweg naar Moenieks werd nog een bezoek gebracht aan een nieuw meetsysteem dat is geplaatst aan de rand van het Liefstinghsbroek, dit systeem meet de neerslag van de stikstof.

Zes onderzoekspartijen
Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond het Natura2000 gebied het Liefstinghsbroek. Door intensiever te meten, moet de meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ nog preciezer inzicht bieden in de herkomst en neerslag van stikstof.
Vrijdag werd symbolisch het laatste meetkastje overhandigd aan gedeputeerde Johan Hamster bij theehuis MoeNieks in Vlagtwedde.
Hierbij waren de adviescommissie, de deelnemende partijen, direct betrokken omwonenden en ondernemers aanwezig.

Gedeputeerde Johan Hamster: “Uniek aan deze pilot is dat in en rond een specifiek natuurgebied tegelijkertijd wordt gemeten met verschillende meetmethodes en meetpartijen. Het is goed dat metingen gestart zijn. De natuur gaat hier in het Liefstinghsbroek achteruit en daarom zijn hier op korte termijn passende maatregelen nodig. Door de pilot hopen we op nieuwe inzichten.”

Verschillende meetmethodes
Verdeeld over het gebied staan ruim twintig meetopstellingen met verschillende meetmethodes. De hoeveelheid aanwezige stoffen worden gemeten bij de bron, concentraties in de lucht en het effect op het gebied. Dit gebeurt integraal en met de nieuwste technieken. Zo ontstaat een beter beeld van de stikstofsituatie in en rond het Liefstinghsbroek. Dit inzicht draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen. ‘Maatwerk met Meetwerk’ loopt tot en met oktober 2024.  

Resultaten en betrokken partijen
De resultaten worden verwerkt in het advies van de Adviescommissie het Liefstinghsbroek.
De commissie werkt in opdracht van de provincie Groningen, aan een voorstel  om de natuurkwaliteit van het Natura 2000-gebied te versterken en tegelijkertijd perspectief te bieden aan de landbouw.
De betrokken onderzoekpartijen zijn: OnePlanet Research Center, Zicht op Stikstof, TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), UvA (Universiteit van Amsterdam),
WUR (Wageningen University & Research)/ WLR en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De meetpilot wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Groningen gefinancierd.  

Ingezonden
Foto’s: Geert Smit

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.