GroenLinks: Behoud de veerdienst naar Noorwegen voor de Eemshaven

Foto: Mazzelmoaze

EEMSHAVEN – De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de veerdienst tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand. Zoals bekend heeft deze veerdienst meerdere afvaarten moeten annuleren omdat er voor het schip geen aanlegplaats was in de Eemshaven.  

Gelet op het succes van de veerdienst en de plannen om hier op termijn een duurzame fossielvrije overtocht van te maken wil GroenLinks weten of het college van Gedeputeerde Staten deze belangen onderstreept en alle inzet wil plegen om deze veerdienst voor Groningen en de Eemshaven op de lange termijn te behouden. Naast een toekomstige duurzame overtocht is er ook sprake van werkgelegenheid en zijn er toeristische belangen.  

GroenLinks wil weten wat er inmiddels allemaal in gang is gezet om een vaste ligplaats voor de veerboot in de Eemshaven te realiseren. Daarnaast wil GroenLinks weten of de andere Groninger zeehavens geschikt zijn voor de ms Romantika om daar af te meren.  

Hendri Meendering: ‘De veerdienst heeft laten zien dat het van toegevoegde waarde is voor de uitstraling van de Eemshaven. Het kan niet zo zijn dat een succesvol concept nu wordt gedwongen de haven te verlaten omdat er geen aanlegplaats is. GroenLinks verwacht van het College van Gedeputeerden dat het alles op alles zet om de partijen bijeen te brengen en zo te komen tot een passende oplossing voor de lange termijn.’

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.