Inburgeraars Westerwolde stemmen voor het waterschap

Foto: André Dümmer

BELLINGWOLDE, TER APEL – Alle meerderjarige inwoners van de gemeente Westerwolde hadden een stempas ontvangen voor de waterschapsverkiezing van woensdag 15 maart. Zo ook de inburgeraars van de taalschool van RSG Ter Apel. Het was voor hun de eerste keer dat zij in Nederland hun stem uitbrachten. Een speciaal moment!

De wettelijke basis voor het kiesrecht is te vinden in artikel 4 van de Grondwet. De nadere uitwerking van het kiesrecht voor de waterschapsverkiezing staat in de Kieswet onder artikel B 2a. Dit artikel bepaalt namelijk dat alle ingezetenen stemrecht hebben voor het waterschap. Dit is anders voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hiervoor moet je wel echt een Nederlands paspoort hebben.

De cursisten van de RSG inburgeringsgroep waren verrast dat zij aan de verkiezing voor het waterschap mochten deelnemen. Het waterschap met de naam Hunze en Aa’s. Maar ja, hoe doe je dat dan?
Is het voor veel Nederlanders al moeilijk om voor het waterschap een keuze te maken, laat staan voor de inburgeraars. Tijdens de inburgeringsles werd daarom door hun taaldocent, die tevens docent maatschappijleer is, aandacht aan deze verkiezingen geschonken. Eerst ging de docent het één en ander in gemakkelijke taal uitleggen. Daarna ging zij op internet filmpjes laten zien over de verkiezingen in Nederland. Om vervolgens met de lesgroep de stemhulp van het waterschap te gaan invullen. Hiervoor gebruikte de docent de volgende websites:
www.hoewerktstemmen.nl
www.mijnstem.nl

Wat het resultaat was van het stemadvies van de stemhulp bleef uiteraard geheim want het stemgeheim in Nederland moet gerespecteerd worden.

En dan werd alles wat de cursisten in de les geleerd hadden op 15 maart in de praktijk uitgevoerd door met z’n allen naar een stembureau in de buurt van de school te gaan. Voor de leslocatie Noord was dit Partycentrum De Meet in Bellingwolde en voor de leslocatie Zuid was dit het buurthuis `t Streekje in Ter Apel. Voor sommige inburgeraars toch nog een spannend gebeuren, ondanks de voorbereidingen in de les. Van het moment dat de cursisten hun stembiljet in de stembus gooiden, werden veel selfies gemaakt. Een speciaal moment die de cursisten met hun mobieltjes voor altijd vastlegden.

Ingezonden door Henriëtte van der Laag, Nt2 docent van RSG Ter Apel

Foto’s: Henriëtte van der Laag en André Dümmer

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.