Rekenkamer Oldambt onderzoekt Poort van Winschoten

Foto: Catharina Glazenburg


WINSCHOTEN – De rekenkamer van Oldambt gaat op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken of het college grip heeft op de organisatie van grote projecten, in het bijzonder op het project Poort van Winschoten.

De rekenkamer kijkt daarbij of er voldoende kennis en menskracht is en hoe de controle op de uitvoering is georganiseerd. De rekenkamer doet dit om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Rapporten van de rekenkamer bevatten meestal aanbevelingen die door de raad worden besproken. Verwacht wordt dat het onderzoek voor de zomer kan worden aangeboden.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.