Minister Weerwind bezoekt PI Ter Apel om zich te laten informeren over geestelijke verzorging in een gevangenis

Foto ingezonden door René Hut

TER APEL – Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel. De bewindsman was hier op uitnodiging van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) die actief is binnen Nederlandse (jeugd)gevangenissen, huizen van bewaring en tbs-klinieken. De DGV zorgt ervoor dat gedetineerden en tbs’ers tijdens hun detentie of behandeling invulling kunnen geven aan hun geloof of levensovertuiging.

Minister Weerwind was aanwezig bij de orthodoxe dienst voor gedetineerden, sprak met enkele gedetineerde mannen om hen te vragen hoe ze tijdens hun detentie hun geloof kunnen belijden en ontmoette de geestelijk verzorgers van de acht verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Binnen de muren van Ter Apel, maar ook andere gevangenissen, zijn een dominee, pastor, imam, boeddhist, pandit (hindoeïsme), rabbijn, orthodox priester en humanist actief.

“Als geestelijk verzorgers hebben we een bijzondere rol binnen de gevangenismuren”, vertelt imam Mohammed (vanuit het oogpunt van veiligheid noemen veel collega’s in een gevangenis niet hun achternaam). “Gesprekken die wij voeren met gedetineerden zijn vertrouwelijk, daardoor zien ze ons ook niet als iemand van het justitiesysteem en kunnen wij gemakkelijker tot iemand doordringen. Dat zie ik ook als de essentie van mijn werk: er zijn voor de mensen. Ik kijk voorbij het oordeel van de rechter of de ernst van het gepleegde misdrijf. Ik heb oog voor de persoon die tegenover mij zit.”

“Geen dag is hetzelfde in de gevangenis”, weet imam Mohammed. “Dat maakt het werk van mij en mijn collega geestelijk verzorgers ook zo interessant. We verzorgen niet alleen de diverse diensten die passen bij een bepaalde geloofsovertuiging, we hebben ook groepsgesprekken en een groot deel van ons werk is het voeren van individuele gesprekken. De ene keer gebeurt dit op afspraak, dan weer ad hoc omdat iemand niet goed in zijn vel zit. Zeker in PI Ter Apel, waar veel gedetineerden hun familie in het buitenland hebben zitten, is extra behoefte aan wat persoonlijke aandacht.”

“De boodschap die we in elk geval aan minister Weerwind hebben meegegeven is dat we als Dienst Geestelijke Verzorging weliswaar een kleine afdeling zijn, maar wel van grote waarde zijn. We zorgen voor veel stabiliteit en rust binnen een penitentiaire inrichting. Dat wordt nog wel eens onderschat.”

In PI Ter Apel zitten zogenoemde vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS). Dit zijn personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en die in ons land een misdrijf hebben gepleegd of hiervan verdacht worden. Omdat ze geen verblijfsvergunning (meer) hebben, worden ze na het uitzitten van (een deel van) hun straf uitgezet of de straf wordt overgedragen aan het land van herkomst. Er verblijven momenteel zo’n 400 gedetineerden.

Ingezonden door René Hut

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.