Jochem Abbes verzorgt lezing in bibliotheek Ter Apel

Foto: André Dümmer

TER APEL – Vanavond tijdens de Grunneger Weke, gaf cultuurhistoricus Jochem Abbes in de bibliotheek van Ter Apel een lezing over Ds. Stoel en het regionalisme in Westerwolde.  

Harmanus Stoel vertrok in 1923 – dit jaar honderd jaar geleden – uit Sellingen naar Sleen, waar hij een beroep bij de Hervormde gemeente aannam. Met Stoel vertrok een predikant uit Westerwolde, die een blijvende indruk maakte.

Nadat Stoel in 1913 in Sellingen aankwam, raakte hij gefascineerd door het landschap en de geschiedenis van Westerwolde. Tijdens zijn vele huisbezoeken vroeg hij mensen naar oude volksgebruiken en verhalen. Zijn grote interesse voor de streekgeschiedenis leidde tot een aantal artikelen in de Groninger Volksalmanak en in de regionale kranten. Die geven een bijzonder tijdbeeld van het Westerwolde dat Stoel in de jaren 1913-1923 aantrof.

Westerwolde stond in die periode aan de vooravond van de grote ontginningen en andere ontwikkelingen. De artikelen van Stoel geven niet alleen een indruk van de tijd, ze vallen ook op door een grote aandacht voor taal, geschiedenis en folklore. Daarmee passen ze helemaal in het opkomende Groninger regionalisme.

In deze lezing (in het Gronings) bracht Jochem Abbes vanavond de pennenvruchten van Stoel voor het voetlicht. Deze interessante lezing werd door zo’n 40 belangstellenden bijgewoond. In de pauze was er koffie/thee met Groninger koek.

Aanstaande donderdag komt Jochem Abbes naar MOW museum Westerwolde in Bellingwolde om daar over ds. Harmanus Stoel te vertellen. U kunt dan ook de tentoonstelling Gronings Licht bekijken.

  • Locatie: Hoofdweg 161, Bellingwolde
  • Tijd: 19.45 tot 21.30 uur

Foto’s: André Dümmer

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.