SP – Statenfractie vindt snel debat over rapport “Groningers Boven Gas”noodzakelijk

Foto: SP

GRONINGEN – Het is ruim een maand geleden dat de Parlementaire Enquête Commissie Gas het rapport “Groningers boven gas” presenteerde en vanuit Den Haag is nog geen enkele duidelijkheid gekomen wat zij nu eindelijk echt voor Groningen gaat doen. De SP-Statenfractie kondigde tijdens de verkiezingsnacht op 16 maart al aan dat zij een agenderingsverzoek klaar had liggen om zo snel mogelijk met de nieuwe Staten in debat te gaan over dit rapport. Dit om richting de inwoners van Groningen duiding te geven aan de inhoud van het rapport, aanvullend op de gezamenlijke verklaring die op 8 maart in de Molenberg aan de Tweede Kamerleden werd aangeboden. 

SP-fractievoorzitter Agnes Bakker; “Groningers wachten al eindeloos op echte oplossingen. Het rapport was een erkenning, maar wij zitten hier nog steeds in de diepe ellende en ondertussen blijft Den Haag stil. Als SP weten we, dat wanneer je echt iets wilt veranderen je samen met mensen de druk op moet voeren. Daarom is een snel debat in de Staten ook noodzakelijk. Zodat we met elkaar de houding van de Staten en het nieuwe college richting Den Haag kunnen bespreken maar vooral ook heldere afspraken maken hoe we samen met inwoners concrete eisen stellen en echte resultaten afdwingen in Den Haag.” 

De socialisten hielden zich aan hun woord en dienden op 16 maart een agenderingsverzoek in, om zo snel als mogelijk, het liefst direct na de installatie van de nieuwe Provinciale Staten op 29 maart in debat te gaan over het rapport. Helaas kon de SP niet op breed gedragen steun rekenen van andere partijen voor dit verzoek. De datum van 29 maart is voor sommige fracties te kort dag en/of niet passend bevonden om direct aansluitend na installatie van de nieuwe Provinciale Staten hierover een debat te voeren. Daarnaast hebben meerdere fractie aangegeven dat er behoefte is aan meer achtergrondinformatie, juist ook voor nieuwe statenleden. 

Omdat de SP-Statenfractie het van groot belang acht dat er in de Provinciale Staten een debat plaatsvindt, voordat de Tweede Kamer het rapport bespreekt, dient zij nogmaals een verzoek in om dit te agenderen voor de Statenvergadering op 26 april in de avond. Door het in de avond plaats te laten vinden, stelt dit meer inwoners in de gelegenheid om plaats te nemen op de publieke tribune. Daarnaast biedt dit tussen nu en 26 april genoeg gelegenheid voor iedereen om zich goed voor te kunnen bereiden op dit debat en kan de griffie nog een informatiesessie organiseren. 

Bakker; “Naast het bespreken van het rapport, willen we aanvullend daarop het definitief sluiten van het gasveld bespreken. Vandaag gaf zelfs de bestuursvoorzitter van Shell aan dat het gasveld dit jaar nog volledig dicht moet. Als SP zijn wij hierover zeer duidelijk; de gaskraan moet dicht en alle gasputten dienen opgeruimd te worden. Graag horen we hoe andere fracties dit ondertussen zien,”  

De SP-fractie gaat ervan uit dat het gebruik om een agendaverzoek van een partij eigenlijk altijd te honoreren gehandhaafd blijft en rekent op voldoende steun. De Partij voor de Dieren en D66 hebben al aangegeven dit verzoek, evenals het eerdere verzoek, te steunen. 

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.