Wandel met ons Mee was in Jipsinghuizen

Foto: Greetje Dümmer

JIPSINGHUIZEN – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Jipsinghuizen. Hieronder het verslag ingezonden door Greetje Dümmer.

Wandeling Jipsinghuizen – Sellingerbossen afstand ± 12 km.

Vanmorgen woensdag 29-03-2023 op pad met WandelMetONsMee met 2 wandelbegeleiders en vele wandelaars. Met mooi wandelweer en een afwisselende route,met vele onverharde paden. Wandeling door de bossen(Sellingerbos) en velden rondom Jipsinghuizen. Waar de heidevelden van de dertiger jaren door de werklozen van de werkverschaffing (de Hel van Jipsinghuizen)  in ’t begin van de 20e eeuw omgetoverd ’zijn tot landbouwgrond en bossen.Vanaf het jaar 2000 is Staatsbosbeheer bezig om dit gebied terug te geven aan de natuur. In het natuurgebied De Breedwisch kun je dit duidelijk zien. Route volgend langs gebied Ruiten Aa, het pareltje in het Groningse landschap.Start van de route: centrum van Jipsinghuizen.

Informatie over de omgeving:

Waarom genoemd de Hel van Jipsinghuizen:

De heidevelden van de dertiger jaren zijn door de werklozen in de werkverschaffing in begin jaren twintig van de 20e eeuw ómgetoverd ’in landbouwgrond en bossen. Vanaf het jaar 2000 is Staasbosbeheer bezig om het gebied terug te geven aan de natuur. Met name het  natuurgebied De Breedwich laat dit duidelijk zien.

In de periode van 1924-1939 werden de werklozen per tram naar Jipsinghuizen gebracht om de omgeving van het dorp vele hectares heide te ontginnen. De werklozen kregen een laag salaris ,het werk was zwaar en voor velen zeer ongewoon. In Jipsinghuizen staat een monument ter nagedachtenis aan de werkverschaffing in Westerwolde.

Oude Eems meander houdt Jipsinghuizen droog:

Ten tweede is een oude Eems meander hersteld. De voedselrijke gronden rondom de meander zijn afgegraven, net als de gemineraliseerde venige bodemlagen. Dit om te voorkomen dat zich een ruige vegetatie ontwikkelt en om kwelwater weer de kans te geven het gebied en het beekdal te voeden.

In de toekomst krijgt deze oude Eems meander een belangrijke functie. Zij wordt gebruikt om het water van de Ruiten Aa om het dorp Jipsinghuizen heen te leiden. 

Die Eems meander voorkomt dat, met hulp van een ‘verdeelwerk’ dat net zuiden van Jipsinghuizen zal worden gemaakt, dat het dorp ‘natte voeten’ krijgt. Ten noorden van het dorp takt de meander weer aan op de Ruiten Aa. Voorlopig stroomt het water door de meander nog in omgekeerde richting, van west naar oost, naar de Ruiten Aa. Er is een tijdelijk ‘overlaatstuw’ aangebracht, om de waterpeilen van Breedwisch alvast in te stellen op de gewenste natuurontwikkeling.

In het bos liggen vele vennen, dat zijn er 7 vennen, waar van 1  vroeger door de jeugd gebruikt werd als zwemparadijs van Jipsinghuizen. 

De wandelaars hadden ook verwacht dat de heide al in bloei zou zijn, helaas nog een beetje te vroeg, komt mede door de droogte en te weinig regen.

Sellinger Bossen : vormen, zo’n 600 ha groot. Een gedeelte van de bossen wordt tegenwoordig gebruikt voor waterwinning. Ook hier het grootste heideterrein van Groningen in Westerwolde.

Voor de foto’s klik HIER

Organisatie WandelMetOnsMee

Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.