JEP Veendam officieel van start

Foto JEP Veendam

VEENDAM – Afgelopen maandagmiddag 3 april werd bij jongerencentrum Break de officiële aftrap gegeven van Jep Veendam. Dat gebeurde met een toespraak van wethouder Grimbergen, daarna werd er een balletje getrapt en tenslotte een kwis gehouden. 

Onder de naam JEP gaat “Coöperatie Dichtbij” samen met vijf andere  organisaties de komende vier jaren de Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp (AVAJ) uitvoeren. De samenwerking is ontstaan naar aanleiding van het initiatief van de gemeente Veendam.

In de gemeente Veendam willen we dat ieder kind en jongere gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien en de mogelijkheid krijgt om talenten te ontwikkelen. Soms is daar – naast ondersteuning door ouders, verzorgers of school –  extra hulp bij nodig. Vanaf 1 april biedt JEP Veendam deze hulp aan.

De gemeente heeft een contract gesloten met Coöperatie Dichtbij die samen met vijf andere organisaties de Algemene voorziening Ambulante Jeugdhulp (AVAJ) uitvoert. De zes organisaties zijn Coöperatie Dichtbij, Molendrift, Pro Talent, Jongerenwerk Barkema & De Haan, het Leger des Heils W&G Noordoost en Team050 en gaan op gelijkwaardige manier samenwerken. Zie werken samen onder de naam JEP Veendam. JEP staat voor Jeugd Exepertise Punt.

Wethouder Ans Grimbergen: “We willen gezinnen en jeugdigen zo vroeg, zo kort en zo efficiënt mogelijk helpen zodat ze zelf weer verder kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving. Laagdrempelig en dichtbij, en vanuit een goede samenwerking met de wereld waarin ze leven. De school, de sportclub, de huisarts. Maar ook met een partner als Buurtgezinnen en deBasis wanneer de 18-jarige leeftijd nadert. Daar is echt in het belang van de jongeren een goede samenwerking voor nodig.

We hebben ook wel wat te doen in Veendam. We scoren hoog op lijsten waar je niet wilt voor komen.

“Dat gaat mij aan het hart, daarom heb ik er zo voor geijverd om deze vorm van jeugdhulp anders in te steken. Deze zorg wordt makkelijk bereikbaar aangeboden zonder eigen bijdrage, zonder indicatie of beschikking.”

“En hoewel we nu pas echt van start gaan, geeft me de manier van samenwerken in de voorbereiding het volste vertrouwen dat we met elkaar de juiste keuze hebben gemaakt om de ambulante jeugdhulp op deze wijze te organiseren.”

JEP geeft antwoord op opvoed- en opgroeivragen die ambulant kunnen worden beantwoord in en met de leefwereld. Het gaat dan om begeleiding en behandeling gericht op de jeugdige en/of het gezin.

Vanuit deze samenwerking organiseren ze de meest voorkomende ambulante jeugdhulp voor de jeugdigen en hun ouders die:

•           Dichtbij het gezin, in de wijk, op school of bij de huisarts geboden wordt;

•           Laagdrempelig is en zonder dat een zorgtoewijzing of beschikking nodig is;

•           Zoveel mogelijk preventief en ‘zo gewoon mogelijk’ is, aansluitend bij de leefwereld van de doelgroep;

•           Samenhangende hulp voor gezinnen bieden: één gezin krijgt één plan met één regisseur;

•           Meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.

JEP Veendam heeft een eigen website: https://jepveendam.nl.

Ingezonden door Boelo Lutgert en Gemeente Veendam

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.