PrO Winschoten sluit Weddenschap creatief af

Foto ingezonden door Jos Begeman

​​WINSCHOTEN – PrO Winschoten heeft meegedaan aan een pilot van Stichting Lezen, waarbij gekeken werd naar het lezen- en taalbeleid van de vestiging. Een aantal praktijkscholen werd hiervoor benaderd. Uit deze samenwerking kwam ook het idee om mee te doen aan de landelijke actie ‘De Weddenschap’, waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om in zes maanden tijd drie boeken te lezen.

Elk jaar organiseert Stichting Lezen de campagne om het lezen te bevorderen want ‘Wie meer leest wordt beter in taal’. En dat is wat een school beoogd te doen, aldus PrO Winschoten, onderdeel van het Dollard College. Taal behoort tot de basisvaardigheden. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om je goed te kunnen redden in de maatschappij.

Vrijdag 4 november vond de officiële aftrap plaats. Wethouder van onderwijs dhr. Nieboer, bracht een bezoek aan een van de klassen en ondertekende het contract. Waarmee hij niet alleen aangeeft dat hij het lezen van boeken belangrijk vindt maar dit zelf ook nog eens in de praktijk bracht! Ook een aantal docenten en vestigingsdirecteur Arne Jan Bugel meldden zich aan op de site van de weddenschap.

Wie denkt dat de leerlingen van het praktijkonderwijs niet van lezen houden, heeft ongelijk. Maar het is soms wel een zoektocht naar het juiste boek. De school is een samenwerking aangegaan met biblionet. Leesconsulente Nanon Schipper begeleidde de docenten en jongeren tijdens dit project. Ze nam drie houten kratten vol boeken mee. Daar werd gretig in gegrabbeld. Ook verschenen de eerste boeken al op de website van ‘de Weddenschap’.

Hoewel er nog een paar dagen op de kalender staan, heeft PrO Winschoten het project afgesloten met drie feestelijke workshops in de gymzaal van de vestiging. Vestigingsdirecteur Arne Jan Bugel moest helaas bekennen dat hij de Weddenschap niet had gehaald, maar wellicht lukt het hem nog in de resterende zeventien dagen. Wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt heeft, net als de meeste jongeren van de vestiging, de Weddenschap glansrijk gehaald. Hij heeft genoten van de drie heel verschillende boeken en is van plan deze goede gewoonte voort te zetten, ondanks zijn drukke baan. In de gesprekken die ontstonden, gaven ook de jongeren aan het plezier van het lezen (her-)ontdekt te hebben. 

Schrijfster Tanja de Jonge, een bekende schrijfster van jeugd- en jongerenboeken, was uitgenodigd voor een korte workshop. De leerlingen werden uitgedaagd om aan de hand van een tweetal foto’s een personage te verzinnen. De ideeën waarmee zij kwamen waren vaak verrassend creatief. Ook bij het afsluitende vragenrondje met schrijfster Tanja de Jonge werden goede vragen gesteld door de geïnteresseerde jeugd. Veel jongeren vertelden in hun vrije tijd ook bezig te zijn met schrijven en andere talige hobby’s. 

Voorafgaand aan de workshop van Tanja de Jonge werden de eerste alinea’s van haar boek ‘De moord op Queen_T’ voorgelezen door leesconsulente Nanon Schipper, die betrokken is vanuit Biblionet bij de vestiging. Terwijl zij voorlas, werd het uitgebeeld door personeelsleden van de vestiging. Hier waren rollen weggelegd voor vestigingsdirecteur Arne Jan Bugel en de mentoren van de verschillende groepen. Een glansrol was weggelegd voor de zeer sportieve wethouder dhr. Nieboer, die zijn rol met grote toewijding vervulde. 

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.