Kade baggerdepot Harpel doorgebroken

Foto: Bé Eelsing

HARPEL – Een deel van de kade van het baggerdepot bij Harpel is afgelopen nacht doorgebroken. Hierdoor is een aanzienlijk deel van het baggerslib uit het depot via omliggend landbouwgrond weggestroomd. Momenteel pompt Waterschap Hunze en Aa’s dit weg. De kade wordt zo snel mogelijk hersteld. Met de landbouwers is goed contact over de herstelwerkzaamheden, aldus het waterschap.

Baggeren Mussel Aa Kanaal
De afgelopen jaren is het Mussel Aa kanaal langzaam dichtgeslibd. Het aanwezige slib in het kanaal veroorzaakt problemen in water aan- en afvoer. Het kanaal moet daarom worden gebaggerd. Eind 2022 zijn de baggerwerkzaamheden gestart. De baggerspecie wordt door een cutterzuiger (baggerboot) uit het kanaal opgezogen en verpompt naar een lokaal gelegen weilanddepot. Er zijn twee weilanddepots ingericht langs het kanaa; een bij Harpel en een aan de Venneweg bij Veele. Daar wordt de baggerspecie ingedroogd en vervolgens weer als grond gebruikt ter verbetering van landbouwgronden. Het baggeren is momenteel stilgelegd.

Zodra de kade hersteld is kunnen de baggerwerkzaamheden in het Mussel Aa Kanaal weer hervat worden.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Foto’s: Bé Eelsing (Foto’s van het baggeren vindt u HIER en HIER)

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.