Waarom je op excursie naar de regionale Boerderij van de Toekomst in Valthermond wilt

Foto: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

VALTHERMOND – Hoe ga je om met bodemverdichting, te natte of te droge omstandigheden? Vragen die voorbij komen tijdens een excursie naar de Boerderij van de Toekomst. Na Lelystad kan je dit jaar ook op excursie naar de regionale Boerderij van de Toekomst op proefbedrijf Valthermond in Drenthe.

In het project Boer van de Toekomst verbindt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) boeren, tuinders en wetenschappers met elkaar rond de vraag ‘hoe boeren we over tien jaar?’. Tijdens de rondleiding over het veld en langs het machinepark komen items over duurzaam bodembeheer voorbij.
Ook vraagstukken als het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen of het vergroten van de biodiversiteit worden tijdens de excursie besproken. De onderzoekers van de Boerderij(en) van de Toekomst willen graag de praktijkervaringen van boeren horen en doorgeven aan beleidsmakers en bedrijven die werken aan alternatieve of nieuwe middelen en technologieën.

Aanmelden
Voor de Boerderij van de Toekomst in Lelystad liggen de excursiedata vast: 8 en 29 juni, 20 juli, 31 augustus en 21 september. De excursie beslaat een ochtend of middag, inclusief lunch.
Nieuw is dat je nu ook kunt aanmelden voor excursies naar de regionale Boerderijen van de Toekomst in Valthermond (Drenthe) en melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gelderland). De excursies gaan door bij voldoende inschrijvingen. Inschrijven kan hier.

Samenwerking
Boer van de Toekomst is een samenwerking tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de Boerderij van de Toekomst van de WUR Open Teelten. Het project is onderdeel van het DAW Kennisprogramma, dat wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

Meer informatie op Boer van de Toekomst

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.