Open brief van de seniorenvereniging Senioren va Nu Westerwolde over de “asiel-overlast” in Ter Apel

Foto: Gerda Boeijing

TER APEL – Hieronder leest u een open brief van de seniorenvereniging Senioren va Nu Westerwolde over de “asiel-overlast” in Ter Apel.

Senioren van Nu Westerwolde (SvNW) is één der grootste seniorenverenigingen in Zuid-Oost Groningen.
Op een recent gehouden ledenvergadering (28 april 2023) van SvNW waren 43 leden aanwezig. Een actueel agendapunt was: De overlast die al geruime tijd word veroorzaakt door een groep uitgeprocedeerde en / of kansloze asielzoekers. Deze overlast houdt, ondanks allerlei (lap)-middelen al meerdere jaren aan en neemt zelfs toe, helaas ook in ernst en omvang.


De gemeenteraad en het College van B&W van Westerwolde doen hun uiterste best. Maar hun mogelijkheden zijn heel beperkt en vruchteloos zolang de centrale overheid (‘Den Haag”) in gebreke blijft.
Positief geluid: Ondanks de grote problemen spraken de aanwezige leden zich uit voor een rechtvaardig asielbeleid, waarin altijd ruimte moet blijven voor ‘echte vluchtelingen’ die onze hulp nodig hebben en verdienen. Maar een rechtvaardig beleid houdt ook in dat er voldoende waarborgen moeten worden getroffen om de eigen bevolking te beschermen tegen ongewenst en crimineel gedrag van kansloze en uitgeprocedeerde asielzoekers.


De leden constateren echter dat de centrale overheid, met betrekking tot de inwoners van Ter Apel, tot op heden bij voortduring in gebreke is gebleven. De leden vragen hierbij met name aandacht voor kwetsbare senioren, waarvan velen wonen in de omgeving waar voornoemde ‘asielzoekers’ zich ophouden en misdragen. De centrale overheid lijkt niet bereid of in niet staat tot het nemen van adequate stappen die een eind maken aan de al lang bestaande situatie. Dit alles overwegende verzoeken de leden van Senioren van Nu het College van B&W met klem om stappen te ondernemen om, bij uitblijven van afdoende maatregelen, het contract met Justitie (COA / IND) niet te verlengen – of beter nog- te beëindigen, desnoods via de rechter. Ten overvloede wijzen de leden er op dat voorgaande geen klacht of kritiek is op Gemeenteraad en College van B&W en ook niet t.a.v. COA en IND. Deze laatste twee instanties zijn immers niet de makers, maar de uitvoerders van het wettelijk vastgestelde asielbeleid.

De leden nodigen de burgermeester van Westerwolde, zijnde de beheerder van dit hoofdpijndossier, van harte uit om op een volgende ledenvergadering zijn positie en standpunten nader toe te komen lichten.
De leden willen op deze wijze, middels deze open brief, hun zorgen kenbaar maken aan ieder die het aangaat en doen daarbij de oproep om te zorgen dat veiligheid en welzijn van de inwoners absolute prioriteit moet hebben boven alle andere afwegingen.


Namens leden en bestuur van Senioren van Nu Westerwolde.

Anne Hof, secretaris SvNW

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.