Groeiend aantal Groningers maakt zich zorgen om de toekomst

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – Via het Groninger Panel zijn begin 2023 bijna 2.500 Groningers bevraagd over de toekomst van Groningen. Over welke ontwikkelingen in de samenleving maken zij zich zorgen en wat is volgens hen belangrijk voor een toekomstig fijn leven? In aanvulling op deze uitvraag laten Sociaal
Planbureau Groningen en Groninger Dorpen in een feitenblad zien dat er genoeg inwonersinitiatieven zijn die al met deze thematiek aan de slag zijn. Inwoners kunnen en willen namelijk veel zelf doen om de leefbaarheid te verbeteren.


Groningers maken zich zorgen om de toekomst
Een groeiend aantal Groningers maakt zich zorgen om de toekomst. De stijgende kosten voor levensonderhoud, veroorzaakt door inflatie en stijgende energieprijzen, is één van de belangrijkste redenen hiervoor. Ook over de druk op de gezondheidszorg zijn veel mensen ongerust. 65- plussers
zijn daarnaast vaak bezorgd over het afnemend vertrouwen in de overheid, terwijl jongvolwassenen
zich juist meer zorgen maken over het tekort aan (geschikte) woningen. Landelijk zien we dat Groningers het meest bezorgd zijn over de verharding in de samenleving.

Wensen voor de toekomst
Groningers uiten de nadrukkelijke wens dat de bevingsschade aan woningen en de versterkingsoperatie goed afgewikkeld wordt, zodat Groningen er binnen enkele jaren weer mooi uitziet en inwoners weer met een positieve blik naar de toekomst kunnen kijken. Daarnaast vragen zij ook aandacht voor meer (betaalbare) woningen en de energietransitie, behoud en bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen en voor natuur en milieu.

Bijdragen aan een oplossingen
Samen werken aan leefbaarheid is belangrijk om veel uitdagingen van dit moment (deels) aan te pakken. Sociaal Planbureau Groningen en Groninger Dorpen maakten video’s van inwonersinitiatieven die werken aan woningbouw voor jongeren, vertrouwen in de overheid, tegengaan van polarisatie en het verlagen van de energieprijs. Zo dragen ze bij aan oplossingen op gebieden waar Groningers zich zorgen over maken. Groninger Dorpen draagt met advies, kennis, maatwerk en ondersteuning bij aan dit soort initiatieven. Allemaal om de leefbaarheid in dorpen, vitale dorpshuizen en dorps(belangen)verenigingen te versterken.

Inwonersinitiatieven
Sociaal Planbureau Groningen en Groninger Dorpen lichten vier inwonersinitiatieven uit. Het eerste
initiatief is in Wehe-den Hoorn, waar na het ontwikkelen van een dorpsvisie wordt gewerkt aan
woningbouwplannen voor alle doelgroepen in het dorp. Het tweede initiatief is Lang Leve Kolham,
een lokaal zorginitiatief dat met vrijwilligers oudere dorpsgenoten ondersteunt met boodschappen
doen, medicijnen halen en het vervoer van en naar dokter of ziekenhuis. Ook Dorpshuis De Leeuw in
Garmerwolde wordt uitgelicht. Zij slaagden erin om door een grondige verbouwing weer
toekomstbestendig te worden. De overheid werkte positief en constructief mee. Het laatste uitgelichte initiatief is Zonnecarport Zuidhorn, waar gemeente Westerkwartier en energiecoöperatie GLOED uit Garnwerd ervoor zorgen dat huishoudens met een smalle beurs ook kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.