Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen schenkt inwoners van Oude Pekela een social sofa

Foto: Catharina Glazenburg

OUDE PEKELA – Vannmiddag onthulde wethouder Lex Kupers, samen met bestuursleden van het Nut Oude Pekela, een social sofa. Een social sofa is een zitbank met mozaïek die op een openbare plek staat. Het doel is om mensen elkaar te laten ontmoeten.

Onthulling social sofa

Ter afronding van het centrumplan Oude Pekela werd vanmiddag naast het zogenaamde Lidoterrein een social sofa onthuld. Zo heb je een mooi zicht op het centrum van Oude Pekela. Deze social sofa is op initiatief van- en mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, afdeling Oude Pekela.

Voordat men tot de onthulling van de social sofa overging, hield mevrouw Renny van der Veen, voorzitter van het Nut, afdeling een Oude Pekela, een toespraak. Zij vertelde onder andere het volgende:

Het NUT werd ooit opgericht om het algemeen volksgeluk te bevorderen. Dit wilden ze bewerkstelligen door: “verbetering van de verstandelijke, zedelijke en maatschappelijke toestand des volks”. Voorbeelden hiervan zijn Nuts kleuterscholen, bibliotheken, volkstuinen en spaarbanken. Later is dit bijna allemaal door de overheden en banken overgenomen.

Door bestuurders uit het verleden en giften, die heel goed beheerd zijn, beschikt het NUT Oude Pekela over een bedrag, waar goed mee wordt gedaan voor de inwoners van Oude Pekela. Doelen uit het verleden zijn: Hospice Winschoten, de voedselbank, kindervakantiespelen enz.

Dit jaar is gekozen voor een gift aan de inwoners van Oude Pekela. Dit in de vorm van een social sofa, tot stand gekomen en gemaakt door Het Wilde Oosten Oldambt. Op de social sofa zijn afbeeldingen van onder anderen (voormalige) markante gebouwen van Oude Pekela aangebracht. De kleuren groen en geel verwijzen naar de strokartonindustrie; het blauw naar het Pekelder diep.

Ook wethouder Lex Kupers toonde zich verheugd met de nieuwe aanwinst voor Oude Pekela. “Hij zit goed”, aldus de wethouder. Men hoopt dat de bank door de Pekelders wordt gewaardeerd en op de juiste manier wordt gebruikt.

Afronding centrumplan Oude Pekela
In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het winkelcentrum van Oude Pekela. Er zijn diverse winkelpanden gesloopt, opgeknapt en de bestrating is vernieuwd. Ook is er inmiddels een appartementencomplex gebouwd en in gebruik genomen. Daarnaast heeft Acantus nog woningbouwplannen voor een appartementencomplex aan de Raadhuislaan. Met al deze ingrepen is het leegstandspercentage fors gedaald naar circa 6%. 

Foto’s: Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.