Gemeente Oldambt en Stichting MFC De Hardenberg hadden constructief gesprek, maar er zijn nog zaken uit te zoeken

Foto: André Hateboer Stichting MFC De Hardenberg io Finsterwolde


FINSTERWOLDE – De gemeente Oldambt en Stichting MFC De Hardenberg hebben vandaag een constructief gesprek gehad over een eventuele overname van sportcomplex MFC De Hardenberg als burgerinitiatief. Er zijn nog wat zaken uit te zoeken, maar de gezamenlijke uitgangspunten zijn duidelijk. De stichting kan hiermee een goede inschatting maken van het ondernemersrisico. 

Terugblik

In september 2022 heeft de raad besloten het sportcomplex De Hardenberg als gemeentelijke voorziening te sluiten, vanwege de structurele bezuiniging op sport van 500.000 per jaar. Nadat eerdere onderhandelingen zijn stukgelopen, heeft Stichting MFC De Hardenberg zich opnieuw gemeld als koper. De Stichting is bereid de volledige verantwoordelijkheid voor het sportcomplex op zich te nemen. De gemeente en de stichting zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan. De gemeente Oldambt wil het sportcomplex MFC De Hardenberg zonder structurele financiële bijdrage verkopen.

Aanbod gemeente

De gemeente biedt het complex voor een symbolisch bedrag aan en schenkt daarbij de inventaris. Een extra kavel naast het complex wordt gratis beschikbaar gesteld om maatschappelijke doelen te realiseren. Hierdoor dalen de kapitaallasten voor de stichting behoorlijk.

De gemeente is ook bereid om een huurovereenkomst voor het bewegingsonderwijs voor minimaal tien jaar met de stichting af te sluiten en daarvoor een reële compensatie te bieden. Erich Wünker, wethouder Sport: “We vinden het belangrijk dat het bewegingsonderwijs voor de scholen in de omgeving die nu al gebruik maken van De Hardenberg voor de komende tien jaar gegarandeerd is. We blijven daarnaast samenwerkingspartner voor de stichting. Wij willen hen ondersteunen zoals we ook andere verenigingen en initiatieven steunen. De stichting kan onder dezelfde voorwaarden gebruik maken van subsidies die de komende tijd beschikbaar komen, ook willen we hen helpen bij de aanvraag daarvan.” Verder is er ruimte geboden om enkele incidentele kosten voor de overname te compenseren.

Enig voorbehoud

De gemeente is bereid het burgerinitiatief te ondersteunen met de eerdergenoemde bijdragen, er moet alleen nog wel een toets plaatsvinden op staatssteun. Na het gesprek is duidelijker geworden welke onderdelen mogelijk vallen onder staatssteun. Europese regels vereisen deze juridische toetsing.

Ondernemersrisico 

Met het overnemen van het sportcomplex komt het ondernemersrisico volledig bij de stichting te liggen. Dit was een absolute voorwaarde van de gemeente. Erich Wünker: “We hebben het stichtingsbestuur gewezen op deze risico’s. We hopen dat met de uitgangspunten en de verder te bespreken punten, het complex als particuliere sportvoorziening behouden kan blijven.”

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.