PvdA Pekela heeft problemen met een motie van het CDA

Eigen foto

PEKELA – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PvdA Pekela.

Dinsdag 23 mei jl. had de PvdA-Pekela haar fractie/schaduwfractievergadering in een van de kamers van het gemeentehuis. Het bleek dat dezelfde avond meerdere partijen een bijeenkomst hadden.

Voordat we met onze eigen agenda wilden starten, werd er een A4’tje binnen geduwd van het CDA “Wij van het CDA,  gaan ons bemoeien met de persoonlijke omstandigheden van de wethouders, de burgemeester en de raadsleden. We zien ons geen kans om alle Pekelders die te dik zijn, op de vingers te tikken, daarom proberen we zo een punt te maken”; vrij vertaalde tekst van de in te dienen motie van het CDA.

We hebben hier natuurlijk als agendapunt 0 minus 1 over gesproken. De helft van de aanwezigen plus 1 dacht dat het een grapje was en niet als serieuze motie moest worden beoordeeld. De andere helft, plus 1, ging ervan uit dat het CDA wel degelijk op deze wijze op de mannen en vrouwen speelt en de betrokkenen persoonlijk aanspreken op hun BMI. Men vond het een kwalijke zaak en het moet een resoluut  “tegen” verdienen met als onderbouwing dat het raadsleden niet aangaat om collega-raadsleden de maat te nemen, maar zijn aangesteld om beleid te maken, voorstellen te beoordelen, te initiëren, eventueel met zinnige onderbouwing tegen te stemmen, dan wel te amenderen.

Een vervelende patstelling binnen de PvdA dus over een nog onzeker A4’tje. Hoe gaan we hiermee om als het CDA het werkelijk in stemming gaat brengen?

We kozen ervoor om het serieus te nemen en in voorkomend geval  zonder onderbouwing tegen te stemmen!

Met vriendelijke groet, Klaas-Jan Hulsebos

Voorzitter PvdA-Pekela

Klik HIER voor ons artikel: Pekela wil inzetten op meer gezonde jaren

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.