IVN afdeling Westerwolde Oldambt organiseert Slootjesdag bij de Burcht van Wedde

Foto: Jan Glazenburg

WEDDE – IVN afdeling Westerwolde Oldambt organiseert op zaterdag 10 juni, samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, een Slootjesdag bij de Burcht van Wedde.

‘s Ochtends om 10:00 uur en ‘s middags om 13:00 uur kunnen kinderen onder begeleiding de planten en dieren van het grachtwater onderzoeken. Ontdek zelf wat die planten en dieren ons vertellen over de waterkwaliteit van de slotgracht. Graag opgeven bij Herman: h.r.offereins@gmail.com met aantal kinderen en of je ’s ochtends of ’s middags mee wilt doen.

Natuurgidsen staan klaar met schepnetten, loeppotjes en zoekkaarten om kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders alles te leren over het leven in het water. De kinderen werken tegelijkertijd mee aan een citizen science project, want alle diertjes die zij vinden kunnen ze vastleggen op een speciaal telformulier en invoeren op waterdiertjes.nl. Aan de hand van alle verzamelde data kunnen wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen de waterkwaliteit beoordelen. Belangrijk, want nog altijd scoren veel slootjes en andere kleine wateren een onvoldoende.

Over de slootjesdagen

Het gaat niet goed met de sloten in Nederland. De 330.000 kilometer sloot die Nederland telt, wordt bedreigd door vervuiling en droogte. Om de waterkwaliteit te monitoren en tegelijkertijd aandacht te vragen voor het belang van gezonde sloten voor de biodiversiteit, vinden in juni weer de IVN Slootjesdagen plaats. Ook in de provincie Groningen gaan kinderen en hun (groot)ouders van 5 t/m 10 juni op twee plaatsen waterdiertjes vangen en proefjes doen om te onderzoeken hoe het is gesteld met het waterleven in deze slootjes.

Kokerjuffers en schaatsenrijders
Met de Slootjesdagen wil IVN Natuureducatie het waterbewustzijn vergroten. De in een sloot aanwezige waterdiertjes en plantjes geven aan hoe gezond het water is. Zo vormen haftenlarven, kokerjuffers, schaatsenrijders en geelgerande watertorren een indicatie voor een gezonde sloot. In vervuild water komen veel minder soorten voor. Wel vind je er onder andere steekmuglarven, waterslakken en slingerwormen. In de slootjes in Groningen werden vorig jaar vooral bootsmannetjes en schijfhorenslakken gesignaleerd.

Droogte
Naast vervuiling door onder andere bestrijdingsmiddelen, mest, riooloverstorten en medicijnresten is er tegenwoordig nog een ander probleem waarmee slootjes in delen van het land kampen: droogte. Zo komt het water op verschillende plaatsen steeds lager te staan en sommige slootjes, waar andere jaren nog gemeten werd, staan al droog. Dat is funest voor de biodiversiteit ter plekke. Bewust omgaan met watergebruik wordt daarom steeds belangrijker. Simpele maatregelen als een regenton in de tuin om water op te vangen zijn voor de natuur essentieel.

Kijk voor meer informatie (en andere locaties) over de slootjesdagen op de site van het IVN: https://www.ivn.nl/aanbod/slootjesdagen/over-de-slootjesdagen/

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.