Cursisten digivaardigheid krijgen certificaten uitgereikt

Foto: Catharina Glazenburg

VEELERVEEN – Vanmiddag kregen in dorpshuis Ons Noabershoes de cursisten van de beginnerscursus klik en tik en digisterker hun certificaten uitgereikt.

Om inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen de kans te geven hun digivaardigheid te vergroten en te versterken werden in de dorpshuizen de beginnerscursus klik en tik en de voortgezette cursus digivaardig gegeven. Dit onder begeleiding en in samenwerking met Biblionet Groningen, afdeling Westerwolde.

Via aan folder, die huis aan huis in de drie dorpen werd verspreid, hadden zich 40 cursisten in de leeftijd van 36 tot en met 86 jaar opgegeven. Uiteindelijk begonnen 34 deelnemers aan de cursussen. Drie daarvan haakten af. De 31 deelnemers die de cursus wel (gedeeltelijk) afmaakten kregen vandaag uit handen van wethouder Wietze Potze hun certificaat of getuigschrift overhandigd. Uiteraard hoorde daar een bloemetje, een groepsfoto en koffie/thee met iets lekkers bij. De deelnemers waren zeer positief over de manier waarop de cursus werd gegeven. Trefwoorden waren: laagdremplig en dicht bij huis. Trots zijn ze op hun certificaten en getuigschriften en dankbaar dat de vrijwilligers ze tijdens de cursus hebben bijgestaan.

Een werkgroep van Wedde dat ’t Lukt is onder begeleiding van CMO Stamm twee jaar met de voorbereiding van de cursussen bezig geweest. Dankzij subsidie van de Provincie Groningen kon de benodigde apparatuur worden aangeschaft en heeft de bibliotheek de werkgroep voorzien van een zestal computers.

De eerste cursusdag was 27 maart. Na een openingswoord door de voorzitter van Wedde dat ’t Lukt: Annelies Sistermans verrichte wethouder Wietze Potze na een korte toespraak de opening. Dit deed hij door op de computer de cursus in werking te stellen. Daarna konden de cursisten, onder begeleiding van Ria Muller en Yolanda Nolden van de bibliotheken en een aantal vrijwilligers, aan de slag.

Na de zomervakantie zal er in de dorpen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen opnieuw worden geflyerd om inwoners enthousiast te krijgen voor de cursussen Klik en Tik en Digisterker. Inmiddels hebben zich al 21 personen aangemeld, maar kunnen nog meer bij! Naar verwachting starten de nieuwe cursussen in oktober.

Wilt u ook meedoen, neem dan contact op met dorpsondersteuner van Wedde dat ’t Lukt: Marian Beltman, 06-23934449. Ook vrijwilligers om de cursisten te begeleiden zijn van harte welkom.

Foto’s: Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.