Gemeente Veendam sluit 2022 af met positief resultaat

Foto: Catharina Glazenburg

VEENDAM – De Jaarstukken 2022 laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2022 afsluit met een positief resultaat van afgerond € 7 miljoen. Dit is vooral dankzij incidentele meevallers. De Jaarstukken 2022 worden op maandag 10 juli 2023 behandeld in de gemeenteraad.

Uitgevoerde ambities

In 2022 nam de impact van COVID-19 geleidelijk af en kregen we te maken met de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De gemeente Veendam heeft, net als alle andere gemeenten, zich ingespannen voor de opvang van gevluchte Oekraïners en uitvoering gegeven aan de energietoeslagregeling vanwege de fors gestegen energieprijzen.

Het college heeft zich ingezet om de gestelde ambities zoveel mogelijk te realiseren. Het Leer- en Sportpark is officieel geopend en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is vastgesteld.

Op 1 januari 2022 is deBasis Veendam gestart in de gemeente als de algemene voorziening maatschappelijk ondersteuning (AVMO). Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van de aanbesteding van de Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp waardoor de toegankelijkheid van deze vorm van zorg voor kinderen en hun ouders wordt verbeterd. In het kader van energiebesparing zijn de ‘Bespaarcoach’ en de actie ‘Zo simpel als wat’ toegevoegd aan het Regionaal Energieloket.

Positief resultaat

Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘’Het positieve resultaat 2022 is voornamelijk te danken aan een aantal incidentele meevallers. Een aantal geplande activiteiten zijn daarnaast nog niet (volledig) afgerond mede door de krappe arbeidsmarkt. Een punt van zorg blijft de bekostiging van ondersteuning en zorg (Sociaal Domein) die al jarenlang bij lange na niet toereikend zijn om de kosten te dekken. Ook de ontwikkelingen van het gemeentefonds vanaf 2026, om de taken uit te voeren, zijn op dit moment met de nodige onzekerheid omgeven”.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.