Zwembad/sportcomplex Finsterwolde wederom benoemd tijdens gasdebat

Foto: André Hateboer Stichting MFC De Hardenberg io Finsterwolde

DEN HAAG, FINSTERWOLDE – In het Haagse gasdebat over de parlementaire enquête en de gevolgen van de gaswinning, wordt de lange tijd dreigende sluiting van het sportcomplex De Hardenberg in Finsterwolde genoemd. Als voorbeeld van een voorziening in Groningen die onder druk is komen te staan. “Finsterwolde” wordt in de Tweede Kamer besproken in een breed gesteunde motie, waarin wordt gepleit voor extra investeringen in leefbaarheid in de gasregio. Dat is een compliment voor degenen die strijden voor behoud van deze voorziening.

Voor zover nu de inschatting gemaakt kan worden wordt deze motie van Henk Nijboer (PvdA) breed gesteund, maar of het voldoende is, weet je nooit. In ieder geval staat `Finsterwolde` en de perikelen rondom het zwembad en sportcomplex landelijk op de kaart. Dit steunt het bestuur van de stichting enorm in hun strijd voor het behoud van het sportcomplex. Alle voorbereidingen die nodig zijn voor een overname, gaan volop door. We blijven op zoek naar financiële mogelijkheden voor het verkrijgen van een startkapitaal, verduurzaming en de kostenpost van het achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud stond in de boeken van de gemeente Oldambt voor een kostenpost van ruim € 300.000,00

De motie van H. Nijboer PvdA:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat het kabinet wil investeren in de leefbaarheid in de aardbevingsgebieden,

Overwegende dat tegelijkertijd voorzieningen dreigen te sluiten zoals het zwembad in Finsterwolde en busverbindingen in Het Hogeland,

Verzoekt het kabinet om niet alleen beloftes te doen over extra investeringen in leefbaarheid maar er ook zorg voor te dragen dat voorzieningen als zwembaden, openbaar vervoer, scholen, zorg- cultuur en , sportvoorzieningen en dorpshuizen niet verder verdwijnen,

En gaat over tot de orde van de dag

Geschreven door:
Stichting MFC de Hardenberg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.