“360-graden blik mag niet vertroebelen door belastingen”

Foto: Catharina Glazenburg

BAD NIEUWESCHANS, DUITSLAND – Eems Dollard Regio, Euregio’s en GrensInfoPunten pleiten voor flexibele fiscale regelgeving om te voorkomen dat werken over de grens in grensregio’s minder aantrekkelijk wordt.

In een brief aan de verantwoordelijke ministers van Financiën pleiten de Euregio’s langs de Duits-Nederlands-Belgische grenzen voor lange termijn oplossingen voor de belastingheffing van grensarbeiders die thuiswerken of telewerken. In samenwerking met de GrensInfoPunten en de Kamers van Koophandel worden de fiscale obstakels, die leiden tot discriminatie van grensarbeiders, onder de aandacht gebracht. Flexibele oplossingen voor de belasting van grensarbeiders moeten ervoor zorgen dat werken over de grens aantrekkelijk blijft.

Thuiswerken is voor veel werknemers sinds COVID-19 de norm geworden. Thuiswerken was namelijk tijdens de coronapandemie voor veel werknemers verplicht, daarom zijn er uitzonderingen gemaakt in de regels over sociale zekerheid en het betalen van belastingen in het land waar een werknemer werkzaam was. Het doel was om grensarbeiders te beschermen tegen de nadelen van werken over de grens.

Op Europees niveau is na de pandemie een kaderovereenkomst gesloten om de oplossingen voor grenswerkers op het gebied van sociale zekerheid vast te leggen. Een dergelijke fundamentele en duurzame oplossing bestaat echter niet op het gebied van belastingkwesties voor grenswerkers. Dit komt omdat, in tegenstelling tot het socialezekerheidsrecht, deze belastingkwesties niet op Europees niveau worden geregeld, maar onderworpen zijn aan regelingen tussen de betrokken landen onderling. Dat zijn regelingen om dubbele belasting te voorkomen. Door het gebrek aan regelingen voor belastingen ontstaat de situatie dat vergelijkbare omstandigheden in verschillende grensregio’s tot fundamenteel verschillende belastingen kunnen leiden. Dit verzwakt de positie van werknemers en maakt het werken over de grens minder aantrekkelijk.

In het belang van grensarbeiders en werkgevers in onze grensregio en om de aandacht te vestigen op deze nadelige situatie is een brief gestuurd aan de verantwoordelijke ministers van Financiën. Namens alle GrensInfoPunten en de Euregio’s, waaronder de EDR, langs de Duits-Belgisch-Nederlandse grenzen en de Kamers van Koophandel zijn Minister van Financiën Sigrid Kaag van Nederland, Vincent Van Peteghem , Vice-eersteminister en minister van Financiën van België, de Duitse federale minister van Financiën Christian Lindner, de Minister van Financiën van Noordrijn-Westfalen Dr. Marcus Optendrenk en de Minister van Financiën van Nedersaksen, Gerald Heere, aangeschreven. De situatie vanuit het oogpunt van de grensregio’s is in detail onderzocht en er is gewezen op mogelijke oplossingen, met het dringende verzoek om, in het belang van de werknemers in de grensregio’s, haalbare oplossingen uit te werken.

“In onze regio denken wij niet in grenzen, maar in kansen en samenwerking. Zeker in tijden van een groeiend tekort aan geschoolde arbeidskrachten mogen fiscale obstakels er niet toe leiden dat de arbeidsmarkt ophoudt bij de grens. Wij hechten veel waarde aan een 360-graden blik, daarom pleiten we bij de landelijke overheden voor goede afspraken in het belang van de regio!” benadrukt Karel Groen, directeur van de Eems Dollard Regio (EDR).

De Eems Dollard Regio (EDR) is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens en is in 1977 opgericht. Het kantoor van de EDR is gevestigd in Bad Nieuweschans. Het is uitgegroeid tot een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende bijeenkomsten en andere activiteiten plaatsvinden en talrijke grensoverschrijdende projecten op weg gebracht worden.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.