Advies verkenner in verband met vertrek wethouder Pekela

Foto: Fred Stötefalk

PEKELA – De gemeenteraad van Pekela heeft op 4 juli 2023 de heer Geert-Jan ten Brink (dijkgraaf van het Waterschap Hunze en Aa’s) aangewezen om als verkenner/informateur op te treden.

Op 29 juni 2023 diende wethouder Lex Kupers zijn ontslag in bij de gemeenteraad van Pekela. In zijn
ontslagbrief geeft de heer Kupers aan dat de reden hiervoor is een gebrek aan vertrouwen van zijn
eigen fractie.

Op dinsdag 4 juli 2023 stelt de gemeenteraad van Pekela unaniem en op voordracht van alle
fractievoorzitters een verkenner aan.

De opdracht aan de verkenner was: 

  • Verken de mogelijkheid om het huidige college (met een wethouder namens de SP en een wethouder van de PvdA) als minderheidscollege voort te zetten die op basis van een verbreding van het coalitieakkoord (lees: raadsakkoord) kan rekenen op een zo breed mogelijke, maar in ieder geval voldoende, draagvlak in de raad. 
  • Adviseer de raad over de consequenties die een minderheidscollege heeft voor de verdeling van de portefeuilles, waarbij ook de mogelijkheid van de inzet van de burgemeester als portefeuillehouder voor projectmatige zaken en minder politiek gevoelige onderwerpen wordt onderzocht.
  • Breng hierover verslag uit aan de raad ten behoeve van de raadsvergadering van 26 september 2023. 

  
Op 12 september 2023 heeft de heer Ten Brink zijn advies uitgebracht.
 
Samengevat geeft de verkenner aan dat er voldoende draagvlak is in de raad (6 van de 7 fracties) om een minderheidscollege te vormen. Hij adviseert de raad om het in 2022 opgestelde coalitieakkoord de basis te laten vormen voor een nieuw raadsakkoord. 
 
Het advies van de verkenner zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 september 2023.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.