Onvrede over trage voortgang speciale opvang kansarme asielzoekers

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE – Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft in navolging van zijn collega
burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen zijn ongenoegen geuit over de voortgang
van de procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in het asielcentrum in Ter Apel. Velema heeft
staatssecretaris Eric van der Burg gesproken en hem namens het college van Westerwolde
uitgenodigd om uitleg te komen geven over de vorderingen die niet in lijn zijn met wat er bij
de start van de PBL is afgesproken.


Begin juli is in het asielcentrum in Ter Apel als pilot een PBL ingericht. Een aparte afdeling waar
asielzoekers met een minimale kans op een verblijfsvergunning worden gehuisvest. Het strengere
toezicht en de versnelde procedure van die kansarme asielzoekers zou moeten bijdragen aan het
verminderen van de overlast door deze groep asielzoekers.


De bezetting van de PBL zou in een periode van vier tot vijf weken worden opgebouwd, waarna er
een situatie zou ontstaan waarbij alle kansarmen in Ter Apel in die PBL verblijven. In de praktijk
blijkt dat de opbouw stagneert en de afgesproken aantallen niet worden nagekomen.

Het College van de gemeente Westerwolde nodigt de staatssecretaris uit om opheldering te geven.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.