Veel interesse voor Open Dag Energiebuffer Zuidwending

Foto ingezonden door Gerben van Dijk

ZUIDWENDING – Afgelopen zaterdag opende EnergyStock de deuren van de installatie van Energiebuffer Zuidwending voor geïnteresseerde bezoekers. De installatie mocht ongeveer 500 bezoekers ontvangen die informatie kregen over de opslag van aardgas in zoutcavernes en de beoogde opslag van waterstof.

Verder werden bezoekers meegenomen langs de thema’s waaraan Gasunie werkt, aan de hand van “de reis van aardgas naar duurzaam”: aardgas, groen gas, waterstof, warmte, CO2 en de samenwerking hiertussen. Bezoekers waren in het algemeen enthousiast over de open dag, de organisatie en de enthousiaste verhalen van de vele aanwezige medewerkers. Uiteraard waren er ook zorgen over de ontwikkelingen in het gebied tussen Ommelanderwijk en de N366 en de stapeling van mijnbouw door gaswinning, zoutwinning en gasopslag.

Ingezonden door Gerben van Dijk

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.