Brief van Wedde dat ’t lukt aan inwoners Wedde, Vriescheloo en Veelerveen

Foto: Hilvert Huizing

VRIESCHELOO – Hieronder leest u een brief van Wedde dat het lukt aan inwoners Wedde, Vriescheloo en Veelerveen.

Aan de vrienden en zij die vriend willen worden van Wedde dat ’t lukt.


Beste mevrouw/meneer,
Wedde dat het lukt heeft veel vrienden en is op zoek naar nog meer! Vorig jaar zijn wij gestart met u, inwoner van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen, te vragen onze vriend te worden. Dat heeft ons veel gebracht. Graag willen wij u daarom als vriend op 26 september a.s. om 20.00 uur in het Ganzenust te Vriescheloo uitnodigen om u te informeren over de wijze waarop uw bijdrage is besteed en waar Wedde dat het lukt staat. U kunt zich hiervoor aanmelden via telefoonnummer 0653531514 of via e-mail : dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl. U mag echter ook zo binnen lopen.

Stichting Wedde dat ’t lukt is een stichting die er voor zorgt dat inwoners van Wedde/Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo binnen de gemeente Westerwolde op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt gerealiseerd door de informele- en de formele zorg met elkaar te verbinden.


Ook dit jaar willen wij u een bijdrage vragen voor de continuïteit. Om de vele activiteiten die we jaarlijks organiseren, voor de toekomst te kunnen blijven garanderen zijn we op zoek naar nog meer “Vrienden van Wedde dat ’t lukt” die ons jaarlijks willen ondersteunen. Eens per jaar zult u in een gezellig samenzijn, worden geïnformeerd over de wijze waarop uw bijdrage is besteed. Klik HIER om te lezen hoe u vriend kunt worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wedde dat ‘t lukt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.